Wytwarzanie brykietu z trocin i wiórów.

brykieciarka_1Brykiet z trocin, wiórów i innych odpadów produkcji tartacznej, to jeden z bardziej ekologicznych materiałów opałowych. Jego wykorzystanie regularnie wzrasta, co jest wynikiem wzmożonego nacisku władz na przechodzenie na ekologiczne ogrzewanie domów i mieszkań. Dzięki temu też, wiele warsztatów stolarskich oraz tartaków może skorzystać z dodatkowych przychodów, sprzedając odpad produkcyjny do przetworzenia na brykiet. Niektóre stolarnie i tartaki wręcz inwestują we własne linie produkcyjne do brykietu, w maszyny do brykietowania. Dzięki temu też, zwiększają poziom swoich dochodów co jest w tym przypadku bardzo ważne.

Filtracja powietrza dla warsztatu lakierniczego.

Filtr_kieszeniowyJednym z najważniejszych elementów wywierających wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych w warsztatach tego typu, jest czystość atmosfery roboczej. Jest to kwestia na tyle istotna, iż koniecznością jest inwestowanie w odpowiednie systemy oczyszczania powietrza. Najważniejsze będzie zainstalowanie systemu nawiewno wywiewnego, w którym odpowiedni filtr kieszeniowy będzie przechwytywać nieczystości. Oczywiście filtr powinien być zamontowany zarówno na wlocie na jak i na wylocie, aby zanieczyszczenia chemiczne powstające w warsztacie, nie wydostawały się na zewnątrz. Dodatkowo można zainwestować w kabinę lakierniczą, która jeszcze bardziej zabezpieczy strefę nakładania lakieru przed wszelkimi zanieczyszczeniami.

Profesjonalne projekty i realizacje akumulatorowni przemysłowych.

ładowanie akumulatorówŁadowanie baterii trakcyjnych do wózków jezdniowych jest procesem o podwyższonym poziomie ryzyka. Przede wszystkim występuje tutaj ryzyko wybuchowe oraz zatrucia. W przypadku jakichkolwiek trudności podczas ładowania, może dojść do wycieku elektrolitu. W związku z tym też, mogą się pojawiać w otoczeniu szkodliwe opary. Grozi to wybuchem oraz zatruciem pracowników. Dlatego też, nowoczesne projekty i realizacje akumulatorowni, przewidują odpowiednie zabezpieczenia w tym zakresie. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej, bowiem pozwoli nam to na lepsze podejście do realizacji akumulatorowni w własnych obiektach.

Utwardzanie promieniowaniem UV w procesie technologicznym.

uvaprint_mJednym z częściej w ostatnich latach wykorzystywanych rozwiązań w zakresie klejenia ze sobą różnorodnych elementów jest zastosowanie klejów utwardzanych promieniowaniem UV. Są to specyficzne kleje, do których utwardzania wymagane jest zastosowanie odpowiednich promienników UV. Same kleje są z reguły jednoskładnikowe i zapewniają wyjątkowo trwałą spoinę. Stosowne są przede wszystkim w branży elektronicznej, elektrotechnicznej, w medycynie, w optyce, czy też nawet w motoryzacji. Z całą pewnością jest to bardzo korzystne rozwiązanie niosące za sobą stosunkowo sporo korzyści, o czym warto sobie tutaj nieco szerzej powiedzieć.

Bezpieczna eksploatacja pomieszczeń akumulatorowni.

stojaki na baterie do akumulatorowniBezpieczeństwo w codziennej eksploatacji pomieszczenia akumulatorowni będzie zależne przede wszystkim od jej prawidłowego zaprojektowania oraz wykonania. Musimy pamiętać, iż w toku codziennego ładowania baterii trakcyjnych do posiadanych w firmie wózków jezdniowych, będziemy mieć do czynienia z pewnymi zagrożeniami, przed którymi należy prawidłowo się zabezpieczyć, poprzez montaż odpowiednich instalacji, oraz odpowiednie wyposażenie pomieszczeń akumulatorowni. Jest to na tyle istotne, iż warto temu zagadnieniu poświęcić nieco więcej uwagi, gdyż bezpieczna praca to w każdej firmie absolutna podstawa.

Prawidłowe wykonanie pomieszczenia akumulatorowni.

Prawidłowe wykonanie pomieszczenia akumulatorowni.

Wszelkiego rodzaju obiekty magazynowe i produkcyjne, na których wykorzystywane będą na przykład wózki widłowe akumulatorowe, będą także posiadać odpowiednie stanowiska ładowania tychże akumulatorów. Tutaj zaś musimy pamiętać, iż w trakcie procesu ładowania baterii trakcyjnych może dochodzić do wydzielania trujących gazów takich jak chociażby siarkowodór. Jest to oczywistym zagrożeniem, z którym należy sobie poradzić, poprzez prawidłowe przygotowanie stanowisk ładowania, system wentylacji oraz detekcji wodoru. Tylko w taki sposób możliwe jest uniknięcie jakichkolwiek zagrożeń, czy to związanych z zatruciem otoczenia, czy też związanych z ryzykiem wybuchowym.