Bezpieczna i efektywna akumulatorownia.

bezpieczna akumulatorowniaProwadzenie firmy produkcyjnej, w której na obiektach wykorzystywane są wszelkiego rodzaju wózki jezdniowe, wymaga także możliwości ładowania ich akumulatorów. Oczywiście z góry zakładamy, iż będą to wózki elektryczne, bowiem poruszanie się w zamkniętych obiektach wózkami spalinowymi byłoby czystym szaleństwem. Warto jednakże podkreślić, iż w kwestii ładowania baterii trakcyjnych do wózków widłowych, należy zwrócić szczególną uwagę na ten proces. Jest on bowiem narażony na szereg zagrożeń, które należy wyeliminować, aby nie stwarzać zagrożenia dla pracowników, jak również mienia firmy. Warto sobie na ten temat powiedzieć kilka słów więcej.

Prawidłowe wyposażenie i ulokowanie pomieszczenia akumulatorowni.

Zacząć tutaj należy niewątpliwie od tego, iż akumulatorownia powinna zawsze być odrębnym, zupełnie odizolowanym od reszty obiektu pomieszczeniem. Bardzo często już na tym etapie popełniane są karygodne błędy, wynikające z chęci oszczędności i niewiedzy. W ich wyniku, stanowisko do ładowania baterii trakcyjnych, jest lokalizowane w środku hali produkcji, na przykład na ustawionych w wolnej przestrzeni paletach drewnianych. Jest to nic innego jak tylko stwarzanie sobie dodatkowych zagrożeń.

Poza tym, że akumulatorownia powinna być odrębnym pomieszczeniem, powinna jeszcze spełniać pewne standardy, aby mogła być bezpieczna w użytkowaniu. Najważniejszymi kwestiami są tutaj następujące elementy wyposażenia akumulatorowni:

  • Niezależna instalacja elektryczna
  • System detekcji wodoru, który w razie stwierdzenia nadmiernego jego stężenia, będzie uruchamiać wentylację i odcinać pozostałe urządzenia elektryczne.
  • System wentylacji mechanicznej.
  • Własne, niezależne źródło bieżącej wody
  • Ściany i podłogi w pomieszczeniu powinny być wykonane z materiału kwasoodpornego, na wypadek wycieku z akumulatorów.

Są to najważniejsze wytyczne w kwestii projektowania pomieszczenia akumulatorowni wewnątrz zakładów produkcyjnych oraz magazynowych. Ich przestrzeganie zapewni nam bezpieczeństwo w podstawowym zakresie. Trzeba jednakże pamiętać, iż nie wyeliminuje wszystkich zagrożeń, jakie będą się pojawiać.

Pozostałe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w pomieszczeniach akumulatorowni

Najważniejsza kwestią, która będzie przekładać się na bezpieczeństwo w pomieszczeniach akumulatorowni, jest oczywiście wdrożenie odpowiednich procedur wewnętrznych. Jedną zaś z kluczowych będzie zakaz używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu na terenie całego zakładu, co wyeliminuje zagrożenie wybuchowe, na wypadek wycieku gazów wybuchowych.

Dodatkowo warto zadbać także o procedury związane z obsługą samej akumulatorowni. Tak, aby do ładowania baterii trakcyjnych i ich usługi dopuszczeni byli tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Zagwarantuje nam to wysoki poziom bezpieczeństwa w trakcie załadunku, przeładunku czy też montażu i podłączania akumulatorów, zarówno na wózkach jezdniowych, jak i na wózkach do ładowania. Musimy przecież pamiętać, iż jednym z największych zagrożeń w każdym przypadku, zawsze jest człowiek i jego niewiedza, brawura bądź głupota i rutyna. Jeśli pozbędziemy się tego czynnika błędu, to w zasadzie bezpieczeństwo będzie stać na bardzo wysokim już poziomie.

Leave a Reply