Jak osiągnąć wysoki poziom jakości pracy w warsztatach lakierniczych?

Filtr_kieszeniowyWysoka jakość realizowanych prac w warsztatach lakierniczych, uzależniona jest od wielu czynników. Przede wszystkim jednak, czynnikiem najważniejszym jest tutaj utrzymanie wysokiego poziomu czystości wewnętrznej atmosfery w warsztacie. Jakiekolwiek zanieczyszczenia wywierają silnie negatywny wpływ na realizację prac lakierniczych. Mieszają się one z nakładanym lakierem, skutkiem czego wpływają na osłabienie jego struktury i pogorszenie jego jakości estetycznej. Dlatego też kwestią kluczową będzie inwestycja w centralny system nawiewno-wywiewny z filtrami kieszeniowymi, jak również dodatkowa instalacja filtrów ściennych, sufitowych oraz podłogowych do wychwytu zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego.

Centralny system nawiewno-wywiewny.

Podstawową inwestycją wywierającą silny wpływ na jakość realizowanych prac, jak również na ogólne warunki pracy będzie instalacja systemu nawiewno-wywienego. Będzie on realizować zadanie wymiany powietrza z otoczeniem, a jednocześnie zagwarantuje filtrację powietrza wtłaczanego do wnętrza warsztatu. Jest to kwestią istotną, bowiem zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego, będą wywierać silnie negatywny wpływ na jakość realizowanych prac. Dzięki temu, że w kanałach nawiewnych będą zainstalowane filtry kieszeniowe będziemy mogli liczyć na stabilny wychwyt zanieczyszczeń zewnętrznych i ich wiązanie w strukturze filtra. Zapewnia nam to utrzymanie o wiele lepszego poziomu czystości wewnętrznej atmosfery roboczej w warsztacie lakierniczym. Musimy bowiem pamiętać, iż od tego zależeć będą nie tylko warunki pracy, ale i jakość realizowanych prac. Jednym słowem filtry kieszeniowe w systemie nawiewno-wywiewnym będą odgrywać szalenie istotną rolę z punktu widzenia jakości realizowanych prac lakierniczych.

Dodatkowa filtracja zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego.

Należy sobie także zdawać sprawę z faktu tego, iż zanieczyszczenia w warsztatach lakierniczych pochodzą także z wnętrza. Tutaj mamy do czynienia z regularnie podnoszącym się pyłem i kurzem, który także należy wychwycić w celu usunięcia. Aby to osiągnąć, należy zastosować odpowiednie lakiernicze filtry podłogowe. Będą one przechwytywać zanieczyszczenia pojawiające się wewnątrz i osiadające na podłogach. Do tego są jeszcze dodatkowe filtry ścienne i podłogowe. Wszystkie one wpływają na przechwytywanie zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego oraz tych, które przedostały się mimo filtracji nawiewów. Zanieczyszczenia te, unoszone są w powietrze wskutek poruszania się pracowników. Jeśliby przedostały się bezpośredni odo strefy nakładania lakieru, wywarłyby negatywny wpływ na jego jakość. Dlatego też, należy stosować wszystkie możliwe środki zapobiegające przemieszczaniu się zanieczyszczeń, aby jakość realizowanych prac lakierniczych mogła stać na maksymalnie wysokim poziomie.

Leave a Reply