Zastosowanie filtrów sufitowych w lakiernictwie.

Zastosowanie filtrów sufitowych w lakiernictwie.

Zastosowanie filtrów sufitowych ma miejsce przede wszystkim w przypadku, kiedy chcemy zebrać zanieczyszczenia lotne znajdujące się w konkretnym pomieszczeniu. Znajduje to swoje zastosowanie szczególnie w przypadku pomieszczeń takich jak lakiernie przemysłowe, gdzie przecież mgiełka lakiernicza unosi się w powietrzu praktycznie cały czas, zaś czekanie aż opadnie jest wręcz mało efektywnym rozwiązaniem. W takich sytuacjach należy zastosować odpowiednie filtrowanie powietrza, przy jednoczesnym zastosowaniu filtrów sufitowych, ściennych oraz podłogowych, które będą w dodatkowym zakresie zbierać zanieczyszczenia lotne, zanim te jeszcze trafia do instalacji wentylacyjnej. Zobaczmy zatem, jak wygląda takie rozwiązanie w praktyce, oraz skąd pozyskać odpowiednie filtry sufitowe, aby charakteryzowały się odpowiednim poziomem efektywności oczyszczania atmosfery.

Jak osiągnąć wysoki poziom jakości realizowanych prac lakierniczych.

prace lakierniczeJednym ze zdecydowanie największych zagrożeń dla jakości realizowanych prac lakierniczych we wszelkiego rodzaju warsztatach, są lotne zanieczyszczenia. Mogą one bowiem mieszać się wewnątrz z mgiełka lakierniczą, a następnie osiadać na lakierowanych powierzchniach, osłabiająca tym samym ich parametry techniczne, oraz obniżając jakość wizualną. Dlatego też, należy stale dbać o to, aby wszystkie te zanieczyszczenia były skutecznie przechwytywane. Aby prace lakiernicze, mogły być realizowane w warunkach maksymalnie czystych. Tak, aby ostatecznie, każda powłoka lakiernicza, charakteryzowała się zdecydowanie najlepszymi parametrami technicznymi oraz estetyką wykonania.

Lakiernictwo przemysłowe.

18_PaintStopRealizacja wszelkiego rodzaju prac lakierniczych na duża skalę będzie przede wszystkim wymagać inwestycji w odpowiednie wyposażenie warsztatów lakierniczych. Niezbędną inwestycją, jest rzecz jasna system filtracji powietrza, który zagwarantuje przechwycenie wszystkich zewnętrznych, lotnych zanieczyszczeń, które wywierałyby negatywny wpływ na jakość realizowanych prac w warsztatach. Oczywiście poza tym, należy także zadbać o prawidłowe przechwytywanie zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego. One także będą występować w dużych ilościach, a ich wpływ na jakość realizowanych prac będzie tak samo negatywny jak zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego.

Jak osiągnąć wysoki poziom jakości pracy w warsztatach lakierniczych?

Filtr_kieszeniowyWysoka jakość realizowanych prac w warsztatach lakierniczych, uzależniona jest od wielu czynników. Przede wszystkim jednak, czynnikiem najważniejszym jest tutaj utrzymanie wysokiego poziomu czystości wewnętrznej atmosfery w warsztacie. Jakiekolwiek zanieczyszczenia wywierają silnie negatywny wpływ na realizację prac lakierniczych. Mieszają się one z nakładanym lakierem, skutkiem czego wpływają na osłabienie jego struktury i pogorszenie jego jakości estetycznej. Dlatego też kwestią kluczową będzie inwestycja w centralny system nawiewno-wywiewny z filtrami kieszeniowymi, jak również dodatkowa instalacja filtrów ściennych, sufitowych oraz podłogowych do wychwytu zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego.

Czystość atmosfery wewnętrznej w warsztatach lakierniczych.

Filtr_kieszeniowyUtrzymanie wysokiego poziomu czystości atmosfery roboczej w warsztacie lakierniczym jest kwestią szalenie istotną. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, aby lotne zanieczyszczenia nie mogły mieszać się z mgiełką lakierniczą w strefie roboczej. Jeśli do tego doprowadzimy to automatycznie obniży się jakość techniczna oraz estetyczna realizowanych prac lakierniczych. Dlatego też, nie można do takiej sytuacji dopuścić. Najlepiej zaś poprzez wdrożenie odpowiednich systemów filtracji powietrza, zarówno tego doprowadzanego z zewnątrz, jak i tego znajdującego się już wewnątrz. Zanieczyszczenia pojawiają się wszędzie, wobec czego też, odpowiednie filtry kieszeniowe na wentylacji czy też lakiernicze filtry podłogowe, będą tutaj wręcz niezbędne.