Lakiernictwo przemysłowe.

18_PaintStopRealizacja wszelkiego rodzaju prac lakierniczych na duża skalę będzie przede wszystkim wymagać inwestycji w odpowiednie wyposażenie warsztatów lakierniczych. Niezbędną inwestycją, jest rzecz jasna system filtracji powietrza, który zagwarantuje przechwycenie wszystkich zewnętrznych, lotnych zanieczyszczeń, które wywierałyby negatywny wpływ na jakość realizowanych prac w warsztatach. Oczywiście poza tym, należy także zadbać o prawidłowe przechwytywanie zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego. One także będą występować w dużych ilościach, a ich wpływ na jakość realizowanych prac będzie tak samo negatywny jak zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego.

Zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego.

Wraz z powietrzem wtłaczanym do wnętrza zakładu lakierniczego, będą się także przedostawać różnorodne zanieczyszczenia zewnętrzne. Pył, kurz, drobna materia organiczna. Należy je wszystkie skutecznie przechwycić, aby nie przedostały się do wnętrza. W tym celu na kanale wlotowym powietrza, należy zainstalować odpowiednio dobrany filtr kieszeniowy dla lakiernictwa. Jego zadaniem będzie przechwycenie wszystkich pojawiających się zanieczyszczeń, aby nie przedostały się do wnętrza. Oczywiście filtr ten podlegać będzie regularnej wymianie. W przypadku zbyt zabrudzonego filtra, system nawiewno-wywiewny będzie automatycznie sygnalizować brak sprężu. Jest to klasyczna sytuacja, kiedy powietrze nie ma możliwości przepływu z odpowiednią prędkością poprzez zbyt zabrudzony filtr powietrza. Pociąga to za sobą pewne koszty, niemniej jednak trudno będzie ich nam uniknąć. Jeśli pozwolimy na to, aby do wnętrza trafiały zanieczyszczenia zewnętrzne, niestety, jakość realizowanych prac lakierniczych, będzie stać pod bardzo dużym znakiem zapytania.

Zanieczyszczenia wewnętrzne.

Niezależnie od jakości i wydajności filtracji powietrza wprowadzanego do wnętrza pomieszczeń warsztatowych, także wewnątrz będą powstawać zanieczyszczenia. Będą one następnie podnoszone do góry w wyniku przemieszczania się pracowników oraz urządzeń lakierniczych. Następnie będą one mieszać się z mgiełką lakierniczą unoszącą się w warsztacie, aby z biegiem czasu opadać ze ścian i sufitów. Tutaj powstaje realne zagrożenie, iż przedostaną się do bezpośredniej strefy nakładania lakieru, czego konsekwencje dla jakości będą bardzo negatywne. Warto zadbać więc o to, aby zanieczyszczenia te nawet nie miały możliwości wznieść się przez przemieszczających się pracowników. Dlatego stosowane są tutaj lakiernicze filtry podłogowe. Zapewniają one związanie w swojej wewnętrznej strukturze, wszystkich zanieczyszczeń, które osiądą na podłogach. Dzięki temu nie będą mogły unosić się w powietrze, aby następnie opadając, przedostać się do strefy roboczej. Co prawda, wyłożenie podłóg filtrami podłogowymi będzie dość kosztowne, jednakże jest to najlepszy sposób, na zabezpieczenie się przed tego typu zanieczyszczeniami. Zdecydowanie warto zainwestować w odpowiedniej jakości lakiernicze filtry podłogowe.

Leave a Reply