Filtracja powietrza dla warsztatu lakierniczego.

Filtr_kieszeniowyJednym z najważniejszych elementów wywierających wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych w warsztatach tego typu, jest czystość atmosfery roboczej. Jest to kwestia na tyle istotna, iż koniecznością jest inwestowanie w odpowiednie systemy oczyszczania powietrza. Najważniejsze będzie zainstalowanie systemu nawiewno wywiewnego, w którym odpowiedni filtr kieszeniowy będzie przechwytywać nieczystości. Oczywiście filtr powinien być zamontowany zarówno na wlocie na jak i na wylocie, aby zanieczyszczenia chemiczne powstające w warsztacie, nie wydostawały się na zewnątrz. Dodatkowo można zainwestować w kabinę lakierniczą, która jeszcze bardziej zabezpieczy strefę nakładania lakieru przed wszelkimi zanieczyszczeniami.

System nawiewno wywiewny.

Wspomnieliśmy iż najważniejszy będzie tutaj system nawiewno wywiewny. Otóż jest to w pełni prawdziwym stwierdzeniem. Musimy jednak zwrócić uwagę, iż taki system powinien być prawidłowo i starannie zaprojektowany. Najlepiej razem z projektem całej infrastruktury obiektu produkcyjnego. Dzięki temu, od samego początku będziemy dysponować wentylacją wraz z oczyszczaniem powietrza. W takim systemie najważniejszą rolę pełni oczywiście odpowiednio dobrany filtr kieszeniowy. Jednego zadaniem jest przechwytywanie wszystkich zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego. Tak, aby powietrze wtłaczane do wnętrza pomieszczeń produkcyjnych było w jak największym zakresie czyste. Oczywiście nie będą to działania wystarczające, aczkolwiek w znacznym zakresie podnoszące jakość realizowanych prac lakierniczych. Warto tutaj dodatkowo zainwestować w wewnętrzne filtry ścienne, sufitowe i podłogowe. Pozwolą one przechwytywać unoszące się we wnętrz zanieczyszczenia. Szczególnie chodzi nam o pył i kurz, który wytwarza się wewnątrz. Wszystkie meble, ściany a także ludzie, nasi pracownicy, będą stale produkować spore ilości kurzu, który warto przechwycić aby zabezpieczyć strefę roboczą przed zanieczyszczeniami.

Kabina lakiernicza jako droga do najwyższej jakości.

Ostatecznym rozwiązaniem, gwarantującym maksymalny poziom jakości realizacji prac lakierniczych, jest kabina lakiernicza. Jest to specjalne, dodatkowe pomieszczenie, wyposażone w autonomiczny system filtracji oraz sprężania oczyszczonego powietrza. Jest ono bardzo szczelne, dzięki czemu do środka nie przedostają się jakiekolwiek zanieczyszczenia. Wewnątrz nie będą także one powstawać. Oczywiście kabiny lakiernicze są różnych rozmiarów, toteż do niektórych wprowadzimy kilka elementów do lakierowania, do innych zaś całe pojazdy samochodowe. Trzeba także pamiętać o tym, aby regularnie wymieniać filtr do kabiny lakierniczej, bowiem jego zanieczyszczenie będzie uniemożliwiać prawidłową pracę urządzenia. Trzeba tutaj mieć na względzie, iż nazbyt zanieczyszczony filtr do kabiny lakierniczej, nie będzie przepuszczać wymaganej ilości powietrza. To z kolei będzie blokować możliwość przepływu powietrza i dostarczenia go do środka w wymaganej ilości. Jednym słowem jest to urządzenie bardzo korzystne, aczkolwiek należy umiejętnie z niego korzystać, aby osiągnąć wysoki poziom jakości realizowanych prac lakierniczych.

Leave a Reply