Profesjonalne maszyny do brykietowania i ich eksploatacja.

01-sklad-materialu (800x440)Dotychczas prowadzenie warsztatu stolarskiego czy też tartaku generowało ogromne wręcz ilości nie zagospodarowanych wiórów i trocin. Były one traktowane jako odpad i szukano rozwiązań na ich pozbycie się. Czasem po prostu były odkupywane przez rolników, którzy wykorzystywali je do wyściełania grządek między roślinami uprawnymi w celu zapewnienia większej czystości. Jednakże jest to zastosowanie zupełnie marginalne. Obecnie zaś, pojawiła się okazja aby trociny i wióry przetwarzać w brykiet drzewny. Inwestując w odpowiednie maszyny do brykietowania, będzie możliwe nie tylko pozbywanie się odpadu na bieżąco, ale jeszcze generowanie z tego tytułu dochodu poprzez sprzedaż brykietu drzewnego, czy też zastosowanie go do własnych celów grzewczych.

Czystość atmosfery wewnętrznej w warsztatach lakierniczych.

Filtr_kieszeniowyUtrzymanie wysokiego poziomu czystości atmosfery roboczej w warsztacie lakierniczym jest kwestią szalenie istotną. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, aby lotne zanieczyszczenia nie mogły mieszać się z mgiełką lakierniczą w strefie roboczej. Jeśli do tego doprowadzimy to automatycznie obniży się jakość techniczna oraz estetyczna realizowanych prac lakierniczych. Dlatego też, nie można do takiej sytuacji dopuścić. Najlepiej zaś poprzez wdrożenie odpowiednich systemów filtracji powietrza, zarówno tego doprowadzanego z zewnątrz, jak i tego znajdującego się już wewnątrz. Zanieczyszczenia pojawiają się wszędzie, wobec czego też, odpowiednie filtry kieszeniowe na wentylacji czy też lakiernicze filtry podłogowe, będą tutaj wręcz niezbędne.

Wytwarzanie brykietu z trocin i wiórów.

brykieciarka_1Brykiet z trocin, wiórów i innych odpadów produkcji tartacznej, to jeden z bardziej ekologicznych materiałów opałowych. Jego wykorzystanie regularnie wzrasta, co jest wynikiem wzmożonego nacisku władz na przechodzenie na ekologiczne ogrzewanie domów i mieszkań. Dzięki temu też, wiele warsztatów stolarskich oraz tartaków może skorzystać z dodatkowych przychodów, sprzedając odpad produkcyjny do przetworzenia na brykiet. Niektóre stolarnie i tartaki wręcz inwestują we własne linie produkcyjne do brykietu, w maszyny do brykietowania. Dzięki temu też, zwiększają poziom swoich dochodów co jest w tym przypadku bardzo ważne.

Filtracja powietrza dla warsztatu lakierniczego.

Filtr_kieszeniowyJednym z najważniejszych elementów wywierających wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych w warsztatach tego typu, jest czystość atmosfery roboczej. Jest to kwestia na tyle istotna, iż koniecznością jest inwestowanie w odpowiednie systemy oczyszczania powietrza. Najważniejsze będzie zainstalowanie systemu nawiewno wywiewnego, w którym odpowiedni filtr kieszeniowy będzie przechwytywać nieczystości. Oczywiście filtr powinien być zamontowany zarówno na wlocie na jak i na wylocie, aby zanieczyszczenia chemiczne powstające w warsztacie, nie wydostawały się na zewnątrz. Dodatkowo można zainwestować w kabinę lakierniczą, która jeszcze bardziej zabezpieczy strefę nakładania lakieru przed wszelkimi zanieczyszczeniami.

Profesjonalne projekty i realizacje akumulatorowni przemysłowych.

ładowanie akumulatorówŁadowanie baterii trakcyjnych do wózków jezdniowych jest procesem o podwyższonym poziomie ryzyka. Przede wszystkim występuje tutaj ryzyko wybuchowe oraz zatrucia. W przypadku jakichkolwiek trudności podczas ładowania, może dojść do wycieku elektrolitu. W związku z tym też, mogą się pojawiać w otoczeniu szkodliwe opary. Grozi to wybuchem oraz zatruciem pracowników. Dlatego też, nowoczesne projekty i realizacje akumulatorowni, przewidują odpowiednie zabezpieczenia w tym zakresie. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej, bowiem pozwoli nam to na lepsze podejście do realizacji akumulatorowni w własnych obiektach.

Utwardzanie promieniowaniem UV w procesie technologicznym.

uvaprint_mJednym z częściej w ostatnich latach wykorzystywanych rozwiązań w zakresie klejenia ze sobą różnorodnych elementów jest zastosowanie klejów utwardzanych promieniowaniem UV. Są to specyficzne kleje, do których utwardzania wymagane jest zastosowanie odpowiednich promienników UV. Same kleje są z reguły jednoskładnikowe i zapewniają wyjątkowo trwałą spoinę. Stosowne są przede wszystkim w branży elektronicznej, elektrotechnicznej, w medycynie, w optyce, czy też nawet w motoryzacji. Z całą pewnością jest to bardzo korzystne rozwiązanie niosące za sobą stosunkowo sporo korzyści, o czym warto sobie tutaj nieco szerzej powiedzieć.