Zastosowanie technologii klejenia z utwardzaniem promieniowaniem UV.

uvacube_2000_mWspółcześnie w kwestii łączenia ze sobą różnorodnych przedmiotów w przemyśle, coraz większą popularnością cieszą się nowoczesne technologie ich klejenia. Klejenie odgrywa szczególnie istotną rolę w branżach bardziej precyzyjnych, gdzie łączone ze sobą przedmioty są małe gabarytowo. Jeśli bowiem chodzi o duże gabaryty, głównie stalowe, to w dalszym ciągu prym wiedzie spawanie. Wracając zaś do klejenia, warto od razu zwrócić uwagę na technologię wykorzystującą kleje utwardzane promieniowaniem UV. Jest to najnowsza technologia, zapewniająca nam doskonałe wręcz efekty klejenia, przy stosunkowo niskich kosztach i niedużych wymaganiach technicznych.

Lakiernictwo przemysłowe.

18_PaintStopRealizacja wszelkiego rodzaju prac lakierniczych na duża skalę będzie przede wszystkim wymagać inwestycji w odpowiednie wyposażenie warsztatów lakierniczych. Niezbędną inwestycją, jest rzecz jasna system filtracji powietrza, który zagwarantuje przechwycenie wszystkich zewnętrznych, lotnych zanieczyszczeń, które wywierałyby negatywny wpływ na jakość realizowanych prac w warsztatach. Oczywiście poza tym, należy także zadbać o prawidłowe przechwytywanie zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego. One także będą występować w dużych ilościach, a ich wpływ na jakość realizowanych prac będzie tak samo negatywny jak zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego.

Jak osiągnąć wysoki poziom jakości pracy w warsztatach lakierniczych?

Filtr_kieszeniowyWysoka jakość realizowanych prac w warsztatach lakierniczych, uzależniona jest od wielu czynników. Przede wszystkim jednak, czynnikiem najważniejszym jest tutaj utrzymanie wysokiego poziomu czystości wewnętrznej atmosfery w warsztacie. Jakiekolwiek zanieczyszczenia wywierają silnie negatywny wpływ na realizację prac lakierniczych. Mieszają się one z nakładanym lakierem, skutkiem czego wpływają na osłabienie jego struktury i pogorszenie jego jakości estetycznej. Dlatego też kwestią kluczową będzie inwestycja w centralny system nawiewno-wywiewny z filtrami kieszeniowymi, jak również dodatkowa instalacja filtrów ściennych, sufitowych oraz podłogowych do wychwytu zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego.

Profesjonalne maszyny do brykietowania i ich eksploatacja.

01-sklad-materialu (800x440)Dotychczas prowadzenie warsztatu stolarskiego czy też tartaku generowało ogromne wręcz ilości nie zagospodarowanych wiórów i trocin. Były one traktowane jako odpad i szukano rozwiązań na ich pozbycie się. Czasem po prostu były odkupywane przez rolników, którzy wykorzystywali je do wyściełania grządek między roślinami uprawnymi w celu zapewnienia większej czystości. Jednakże jest to zastosowanie zupełnie marginalne. Obecnie zaś, pojawiła się okazja aby trociny i wióry przetwarzać w brykiet drzewny. Inwestując w odpowiednie maszyny do brykietowania, będzie możliwe nie tylko pozbywanie się odpadu na bieżąco, ale jeszcze generowanie z tego tytułu dochodu poprzez sprzedaż brykietu drzewnego, czy też zastosowanie go do własnych celów grzewczych.

Czystość atmosfery wewnętrznej w warsztatach lakierniczych.

Filtr_kieszeniowyUtrzymanie wysokiego poziomu czystości atmosfery roboczej w warsztacie lakierniczym jest kwestią szalenie istotną. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, aby lotne zanieczyszczenia nie mogły mieszać się z mgiełką lakierniczą w strefie roboczej. Jeśli do tego doprowadzimy to automatycznie obniży się jakość techniczna oraz estetyczna realizowanych prac lakierniczych. Dlatego też, nie można do takiej sytuacji dopuścić. Najlepiej zaś poprzez wdrożenie odpowiednich systemów filtracji powietrza, zarówno tego doprowadzanego z zewnątrz, jak i tego znajdującego się już wewnątrz. Zanieczyszczenia pojawiają się wszędzie, wobec czego też, odpowiednie filtry kieszeniowe na wentylacji czy też lakiernicze filtry podłogowe, będą tutaj wręcz niezbędne.

Wytwarzanie brykietu z trocin i wiórów.

brykieciarka_1Brykiet z trocin, wiórów i innych odpadów produkcji tartacznej, to jeden z bardziej ekologicznych materiałów opałowych. Jego wykorzystanie regularnie wzrasta, co jest wynikiem wzmożonego nacisku władz na przechodzenie na ekologiczne ogrzewanie domów i mieszkań. Dzięki temu też, wiele warsztatów stolarskich oraz tartaków może skorzystać z dodatkowych przychodów, sprzedając odpad produkcyjny do przetworzenia na brykiet. Niektóre stolarnie i tartaki wręcz inwestują we własne linie produkcyjne do brykietu, w maszyny do brykietowania. Dzięki temu też, zwiększają poziom swoich dochodów co jest w tym przypadku bardzo ważne.