Detekcja wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni.

Detekcja wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni.

Aby ładowanie akumulatorów mogło przebiegać w bezpiecznych warunkach, konieczna jest sprawna detekcja wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż w przypadku jakichkolwiek awarii i usterek, wydzielający się wodór, może stanowić poważne zagrożenie dla przebywających na obiekcie pracowników. Posiadając sprawny system detekcji wodoru, można będzie w porę wychwycić zagrożenie i jemu przeciwdziałać, co w tym przypadku jest kwestią zdecydowanie najważniejszą. Sprawdźmy więc, jak powinna wyglądać detekcja wodoru oraz w jaki sposób przygotować pomieszczenie akumulatorowni, aby zagwarantować sobie maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa.

Odrębne pomieszczenie i detekcja wodoru.

Przede wszystkim, musimy tutaj powiedzieć, iż podstawowym założeniem jest przygotowanie odrębnego pomieszczenia do ładowania akumulatorów. Absolutnie niedopuszczalnym jest ustawianie akumulatorów i prostowników na drewnianych paletach bezpośrednio na powierzchni hali produkcyjnej. Niestety tak często się dzieje, co tylko wykazuje brak wyobraźni ze strony przedsiębiorcy, oraz jego żądzę ograniczania kosztów za wszelką cenę. Takie podejście jest bardzo szkodliwe i w zasadzie jest to wręcz proszenie się o wypadek i problemy natury prawnej.

Posiadając odpowiednio przygotowane, odrębne pomieszczenie, detekcja wodoru będzie działać sprawnie i wydajnie. Zapewni nam to możliwość zabezpieczenia całego obiektu oraz pracowników przez zagrożeniami związanymi z wydzielaniem się wodoru. Do tego zaś może dojść na przykład w wyniku pęknięcia akumulatora.

Jak działa cały system?

Pomieszczenie akumulatorowni jest więc odseparowanym od reszty obiektu pomieszczeniem, w którym działa detekcja wodoru. Jeśli czujniki wychwycą nadmierne jego stężenie, centrala alarmowa będzie mieć za zadanie natychmiastowe odłączenie zasilania od prostowników, oraz uruchomienie systemu wentylacji mechanicznej na sto procent. Pozwoli to na sprawne pozbycie się nadmiernego stężenia gazu, oraz zatrzyma proces ładowania. Po pewnym czasie, będzie można po prostu do pomieszczenia wejść i zdiagnozować przyczyny takiego stanu rzeczy. Po prostu sprawdzić co się stało i zadbać o usunięcie wszystkich usterek.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc biorąc, detekcja wodoru będzie tutaj kluczowym czynnikiem, pozwalającym na zabezpieczenie procesu ładowania akumulatorów na obiektach produkcyjnych oraz magazynowych. Dzięki sprawnie wykonanemu systemowi detekcji i jego połączeniu z pozostałymi instalacjami wewnątrz pomieszczenia akumulatorowni, możliwe będzie szybkie i skuteczne reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Tych zaś z reguły nie brakuje. W każdym razie, będzie to krok w dobrą stronę, zabezpieczający zarówno mienie firmowe jak i pracowników przed negatywnymi konsekwencjami wydzielania się w obiekcie wodoru.

Leave a Reply