Jak osiągnąć wysoki poziom jakości realizowanych prac lakierniczych.

prace lakierniczeJednym ze zdecydowanie największych zagrożeń dla jakości realizowanych prac lakierniczych we wszelkiego rodzaju warsztatach, są lotne zanieczyszczenia. Mogą one bowiem mieszać się wewnątrz z mgiełka lakierniczą, a następnie osiadać na lakierowanych powierzchniach, osłabiająca tym samym ich parametry techniczne, oraz obniżając jakość wizualną. Dlatego też, należy stale dbać o to, aby wszystkie te zanieczyszczenia były skutecznie przechwytywane. Aby prace lakiernicze, mogły być realizowane w warunkach maksymalnie czystych. Tak, aby ostatecznie, każda powłoka lakiernicza, charakteryzowała się zdecydowanie najlepszymi parametrami technicznymi oraz estetyką wykonania.

Filtracja zewnętrzna i wewnętrzna.

W pierwszej więc kolejności trzeba będzie zadbać o to, aby do wnętrza warsztatu nie przedostawały się zanieczyszczenia atmosferyczne z zewnątrz. W tym celu należy zastosować odpowiednią filtrację powietrza, dzięki której zanieczyszczenia te, zostaną przechwycone na etapie wentylacji warsztatu. Niemniej jednak, i tak pewna ich część zawsze przedostanie się do wnętrza warsztatu, a poza tym, wewnątrz warsztatu także powstają liczne zanieczyszczenia, których musimy się skutecznie pozbyć. Dlatego też, należy tutaj zastosować dodatkowe filtry wewnętrzne, które pozwolą nam na wychwycenie lotnych zanieczyszczeń unoszących się wewnątrz warsztatu. Chodzi tutaj przede wszystkim o filtry podłogowe i sufitowe, które są filtrami osadowymi. To znaczy, iż w ich przypadku zanieczyszczenia muszą w pierwszej kolejności osiąść na ich powierzchni, dzięki czemu będą mogły zostać wchłonięte do ich wewnętrznej struktury, gdzie zostaną związane. Są to podstawowe inwestycje w tym przypadku, na które należy się zdecydować, aby utrzymać odpowiednie warunki do realizacji prac lakierniczych w warsztatach tego typu.

Kabina lakiernicza.

Rozwiązaniem ostatecznym, które w zdecydowanie najlepszy sposób zapewnia jakość realizowanych prac lakierniczych jest inwestycja w kabinę lakierniczą. Jest to swego rodzaju dodatkowe pomieszczenie wewnątrz warsztatu, które posiada autonomiczny system filtracji czy też sprężania powietrza, dzięki czemu do wnętrza kabiny, trafia powietrze, po przejściu kilku poziomów filtracji (wentylacja, filtry sufitowe, oraz filtry w systemach filtracji kabiny). Mamy więc tutaj do czynienia z wysokim poziomem jakości. Oczywiście trzeba będzie także inwestować w dodatkowe wyposażenie kabin w zakładach lakierniczych, aby były one prawidłowo przygotowane do realizowania prac lakierniczych. Jednakże poniesienie tych stosunkowo sporych w tym przypadku kosztów, będzie automatycznie przekładać się na wyraźny wzrost jakości realizowanych prac lakierniczych. Pozwoli to na praktycznie całkowite wyeliminowanie wpływu lotnych zanieczyszczeń na jakość realizowanych prac, a to w tym przypadku jest kwestia zdecydowanie najważniejszą.

Leave a Reply