Profesjonalne projekty i realizacje akumulatorowni przemysłowych.

ładowanie akumulatorówŁadowanie baterii trakcyjnych do wózków jezdniowych jest procesem o podwyższonym poziomie ryzyka. Przede wszystkim występuje tutaj ryzyko wybuchowe oraz zatrucia. W przypadku jakichkolwiek trudności podczas ładowania, może dojść do wycieku elektrolitu. W związku z tym też, mogą się pojawiać w otoczeniu szkodliwe opary. Grozi to wybuchem oraz zatruciem pracowników. Dlatego też, nowoczesne projekty i realizacje akumulatorowni, przewidują odpowiednie zabezpieczenia w tym zakresie. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej, bowiem pozwoli nam to na lepsze podejście do realizacji akumulatorowni w własnych obiektach.

Jak wyglądają nowoczesne projekty i realizacje akumulatorowni?

Obecnie jeśli chodzi o pomieszczenia akumulatorowni, to przede wszystkim ich realizacja jest dość kosztowna. Wynika to z konieczności inwestycji nie tylko w osobne pomieszczenie, ale także w cały szereg systemów zabezpieczeń z nim związanych. Należy tutaj w końcu bardzo starannie zabezpieczyć pracowników przed ewentualnymi konsekwencjami wycieku elektrolitu. Należy również zabezpieczyć się przed innymi zagrożeniami. Najważniejsze tutaj będą więc odpowiednie systemy zabezpieczeń pomieszczenia akumulatorowni. Obecnie wszystkie projekty i realizacje akumulatorowni, będą przewidywać montaż następujących zabezpieczeń:

System wentylacji połączony z systemem detekcji wodoru.

Jest to podstawowe zabezpieczenie, mające na celu wychwycenie ewentualnych oparów wodoru. Dzięki szybkiej reakcji możliwe jest jego usuwanie, zanim osiągnie wybuchowe stężenie w pomieszczeniu. Jest to co prawda system kosztowny, ale jednak niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa.

System oświetlenia przeciw wybuchowego.

Tutaj stosowane są specjalnie zabezpieczone systemy, które zapewniają brak jakiegokolwiek iskrzenia. Dzięki temu nawet w przypadku wysokiego stężenia gazów wybuchowych, nie dojdzie do ich zapłonu.

Regulacje wewnętrzne podnoszące bezpieczeństwo w pomieszczeniu akumulatorowni.

Bardzo ważne są także wszelkiego rodzaju wewnętrzne regulacje bezpieczeństwa. Należy wprowadzić całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia. Zakaz powinien obowiązywać nie tylko w pomieszczeniu akumulatorowni, ale także w jego pobliżu i najlepiej na całym obiekcie. Warto także przeprowadzić odpowiednie szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za obsługę akumulatorowni. Będzie to wpływać na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na całym obiekcie. W końcu, jeśli pracownicy będą wyszkoleni do prawidłowego ładowania akumulatorów, będzie to zawsze bezpieczniejsze.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, musimy tutaj zadbać nie tylko o kwestie związane z naszymi inwestycjami w zabezpieczenia. Trzeba także wprowadzić odpowiednie regulacje wewnętrzne w zakładzie. Należy także zadbać o wyszkolenie pracowników. Poprzez te trzy działania można będzie sprawić, iż akumulatorownia nie będzie stanowić poważniejszego zagrożenia. Niezależnie od sytuacji i zdarzeń losowych. Po prostu będziemy na wszystkie z nich przygotowani.

Leave a Reply