Zastosowanie mat antyerozyjnych.

maty antyerozyjne polymatMaty antyerozyjne to jeden z bardziej ciekawych materiałów geosyntetycznych, współcześnie wykorzystywanych w budownictwie głównie drogowym i kolejowym. Służą one do powstrzymania procesu erozji gleby, przede wszystkim do czasu, zanim dojdzie do ukorzenienia się naturalnej roślinności. Chodzi tutaj przede wszystkim o wstępny okres zabezpieczenia przed erozją, kiedy to roślinność jest na tyle słabo ukorzeniona, iż opady atmosferyczne, mogą skutecznie prowadzić do wypłukiwania gleby i samej roślinności. Tego typu rozwiązania, wykorzystywane są przede wszystkim przy zabezpieczaniu wszelkich nasypów ziemnych, wałów i tym podobnych konstrukcji.

Mata antyerozyjna w rodzaju Polymat.

Oczywiście maty antyerozyjne występują w wielu odmianach i wariantach. Jednakże zdecydowanie najczęściej, w branży budowlanej, stosowana jest mata antyerozyjna w rodzaju Polymat. Jest to specyficzna mata antyerozyjna, trójwymiarowa, wykonywana ze wzmacnianych włókien polipropylenowych. Zapobiega ona w bardzo skuteczny sposób procesowi erozji gleby, a jednocześnie podtrzymuje warstwy humusu i roślinności do czasu jej ukorzenienia się.

Proces wbudowywania tego typu mat antyerozyjnych jest łatwy, ze względu na fakt, iż poprzez swoją elastyczność, bardzo dobrze dopasowują się do podłoża. Są to także maty bardzo odporne na działania czynników chemicznych oraz biologicznych. Są także absolutnie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Dzięki swoim właściwościom i neutralności biologicznej, mogą być stosowane przy realizacjach, które mają bezpośredni kontakt z wodą pitną. Możemy więc powiedzieć, iż zastosowanie mat antyerozyjnych typu Polymat, jest bardzo szerokie i zróżnicowane.

Zalety stosowania mat antyerozyjnych.

Trzeba tutaj także zwrócić uwagę na kwestię tego, iż zastosowanie mat antyerozyjnych, niesie za sobą konkretne korzyści. Stosowana jest przede wszystkim tam, gdzie zachodzi konieczność utrzymania roślinności na stromych zboczach. Jeśli trzeba będzie na tego typu miejscach dokonać obsiewu trawy, warto zastosować matę antyerozyjną, która zabezpieczy warstwy humusu i świeżo obsianej trawy przed wypłukiwaniem poprzez opady atmosferyczne. Ponadto, maty tego typu stosowane są także na brzegach rzek, jezior, przy nasypach drogowych i kolejowych, w kanałach przeciwpowodziowych, przy ekranach dźwiękoszczelnych, jak również przy wałach przeciwpowodziowych.

Do największych zalet należy zaś tutaj zaliczyć kwestie takie jak:

  • Ułatwienie szybkiego zazielenienia stromych skarp
  • Łatwy i prosty proces wbudowania maty
  • Brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne
  • Skuteczna ochrona przed erozją już na etapie wczesnego wzrostu i ukorzeniania się naturalnej roślinności.

Trzeba więc tutaj przyznać, iż maty antyerozyjne to bardzo dobry materiał geosyntetyczny, którego zastosowanie we współczesnym budownictwie technicznym, nie tylko drogowym i kolejowym, jest bardzo korzystne. Przyczynia się do zwiększenia trwałości nasypów ziemnych, jak również zabezpiecza całą okoliczną infrastrukturę, przed jej zamulaniem, wypłukiwaną z nasypów ziemią.

Leave a Reply