Wykorzystanie magazynu konsygnacyjnego.

07Dla wielu przedsiębiorców, w szczególności tych działających na dużą skalę, konieczność opłacania podatku VAT od zakupionego surowca jest poważnym wydatkiem. Skutkiem tego tez, wdrożone zostało pojęcie magazynu konsygnacyjnego, które z założenia będzie wspierać gospodarkę, poprzez umożliwienie przedsiębiorcom utrzymania lepszej płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wykorzystanie magazynu konsygnacyjnego będzie więc swego rodzaju optymalizacją kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, dzięki czemu jego płynność finansowa staje się lepsza a tym samy prowadzenie działalności jest mniej dokuczliwe.

Kiedy można skorzystać z magazynu konsygnacyjnego?

W pierwszej jednak kolejności warto sobie tutaj wyjaśnić, czym w ogóle jest magazyn konsygnacyjny i którzy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z jego dobrodziejstw. Otóż magazyn konsygnacyjny to specjalny rodzaj magazynu prowadzonego na odrębnych zasadach. Skierowane jest to przede wszystkim do wszystkich tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność we współpracy z unijnymi przedsiębiorcami pozyskując od nich duże ilości surowca produkcyjnego. W normalny okolicznościach, kupując surowca za 1 mln Euro, przedsiębiorca musiałby odprowadzić fiskusowi od ręki 230 tyś. Euro tytułem podatku VAT, co dla wielu firm stanowi poważne obciążenie. Magazyn konsygnacyjny zaś pozwala nie tyle na ominięcie tego podatku co na rozłożenie jego płatności na raty. Tutaj przedsiębiorca kupując towar, składuje go w magazynie konsygnacyjnym i nie płaci z tego tytułu podatku VAT. Dopiero w momencie podjęcia danej partii towaru z magazynu, prawnie stał się jego właścicielem i powstaje obowiązek podatkowy. Wnioski nasuwają się same. Jeśli firma zaopatruje się w surowce i półprodukty na dłuższy okres czasu, może raz w roku przeprowadzić ich zakup, a przez resztę roku systematycznie wykorzystywać i opłacać podatek VAT. W przypadku zaś niewykorzystania pewnej części i jej zwrotu do producenta, nie trzeba znów starać się o odzyskanie zapłaconego podatku, bowiem fizycznie do tego stanu nie doszło.

Kto może korzystać z magazynu konsygnacyjnego?

Z tej szczególnej formy magazynowania, korzystać mogą wszyscy Ci przedsiębiorcy, którzy swoje surowce i półprodukty do produkcji pozyskują od dostawców z terenu UE, będących płatnikami VAT-UE (w tym przypadku podatek VAT rozlicza nabywca a nie tak jak to ma miejsce wewnątrz państwa, gdzie podatek doliczony jest do ceny i sprzedawca musi go zwrócić państwu). Jest to więc bardzo korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić działalność na dużą skalę na terenie całej Unii Europejskiej. Z cała pewnością w przypadku braku takiego rozwiązania, wiele firm zmuszonych byłoby do wyhamowania swojego pędu rozwojowego, do czego zmusiłby ich notoryczny brak gotówki na inwestycje, gdyż ta trafiłaby do fiskusa od razu. A tak, przedsiębiorca może swoimi pieniędzmi operować i ponosić koszty związane z opłacaniem podatku VAT systematycznie.

Leave a Reply