Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych w rolnictwie.

maszyna rolniczaBudynki rolne, tak samo jak każde inne zabudowania, narażone są na wszelkiego rodzaju zdarzenia atmosferyczne i inne. W wyniku tych zdarzeń może dojść do bardzo poważnych szkód w zabudowaniach gospodarczych. Nie trudno się domyślić, iż w wielu przypadkach, rolnicy mieliby powazne trudności z odbudową zniszczonych budynków, gdyby nie wypłaty odszkodowań. Dlatego też, ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych przewiduje obowiązkowe ubezpieczenie zabudowań gospodarczych dla rolników spełniających kryteria zawarte w ustawie. Warto więc przyjrzeć się temu nieco bliżej, bowiem wiedza o obowiązkowych ubezpieczenia jest ważna dla każdego rolnika.

Kogo obowiązuje ubezpieczenie zabudowań gospodarczych?

Zgodnie ze wspomnianą powyżej ustawą, obowiązkiem ubezpieczenia budynków rolnych, będą objęci rolnicy spełniający konkretne kryteria. Tak więc, dotyczy on osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą i rozliczających się podatkiem rolnym. Ponadto muszą oni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni areału upraw rolnych przekraczającego 1 ha. Rolnicy nie spełniający tego kryterium mogą oczywiście także się ubezpieczyć. Jednakże w przypadku braku polisy nie będzie na nich nałożona kara finansowa.

Generalnie, trzeba przyznać, iż ubezpieczenie budynków rolniczych, będzie jedną z kluczowych kwestii, wpływających na stan polskiej gospodarski rolnej. W przypadku braku regulacji w tym zakresie, wielu rolników z cała pewnością polisy by nie wykupiło. To zaś doprowadziłoby do sytuacji, w której przy najmniejszej katastrofie, wiele gospodarstw stanęłoby na skraju bankructwa. Do tego nie może dopuścić żadna władza krajowa, bowiem produkcja rolna jest strategicznym obszarem każdego państwa. Po prostu produkcja żywności musi być utrzymana na poziome zapewniającym żywność dla wszystkich obywateli z możliwością ewentualnego eksportu nadwyżek produkcji. W związku z tym też, ustawodawca przyjął założenie, iż większe gospodarstwa, o powierzchni przekraczającej 1 ha, stanowią ważny element sektora rolnego i powinny obowiązkowo wykupić ubezpieczenie zabudowań gospodarczych.

Pozostałe ubezpieczenia obowiązkowe.

Samo ubezpieczenie zabudowań gospodarczych to jednak jeszcze nie wszystko. Rolnicy spełniający kryteria przytoczonej ustawy powinni także wykupić polisę OC dla rolnika. Dzięki tej polisie, w razie wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich (uszkodzenie mienia, uszczerbek zdrowia, czy też strata życia), rolnik nie będzie zmuszony do samodzielnej wypłaty zadośćuczynienia. Ubezpieczalnia będzie wypłać odszkodowania, oczywiście pod warunkiem, iż szkoda została wyrządzona w bezpośrednim związku z działalnością rolniczą. Jakiekolwiek szkody wyrządzone podczas działań prywatnych, nie będą podlegać pod tego typu ubezpieczenia.

Podsumowanie.

Niezależnie jednak od tego jak wielkie prowadzimy gospodarstwo rolne, ubezpieczenie zabudowań gospodarczych będzie zawsze bardzo korzystne. Zapewnia bowiem bezpieczeństwo na wypadek różnorodnych zdarzeń losowych przed którymi nikt nie jest w stanie się obronić.

Leave a Reply