Recykling opakowań z tworzyw sztucznych.

Recykling opakowań z tworzyw sztucznych.

Obecnie, jeśli chodzi o recykling opakowań z tworzyw sztucznych, mamy do czynienia ze stałym postępem. Z roku na rok coraz większa liczba nowych opakowań wprowadzanych do obrotu, pochodzi właśnie z recyklingu. Niemniej jednak, w dalszym ciągu jest to jeszcze liczba zbyt mała, abyśmy mogli mówić o sukcesie w tej dziedzinie. W dalszym ciągu, zbyt wiele opakowań z tworzyw sztucznych trafia na śmietniki, do rzek, jezior i oceanów. Aby temu zapobiec, aby powstrzymać ten trend, należy wdrożyć odpowiednie rozwiązania natury prawnej. Takie, które zmusiłyby zarówno producentów opakowań, jak i firmy korzystające z nich do dystrybucji swoich produktów, do tego, aby zadbały o zwiększenie ilości przetwarzanych opakowań z tworzyw sztucznych.

Jak zadbać o recykling opakowań z tworzyw sztucznych?

Aby recykling opakowań z tworzyw sztucznych mógł być realizowany w bardziej wydajny sposób, przede wszystkim potrzeba nam odpowiednich regulacji prawnych. Chodzi tutaj o kwestie, które mogłyby na przykład nakładać obowiązkową kaucję za opakowania z tworzywa sztucznego. Dzięki temu, klient końcowy odczuł by wyraźniej samo bezmyślne wyrzucenie takiej butelki gdzieś do lasu. Niemniej jednak musi to być kaucja wyraźna, a nie symboliczna suma na poziomie 20-50 groszy. Tylko takie podejście sprawi, iż opakowania wykonane z plastiku i PCR będą trafiać do punktów recyklingu. W przeciwnym razie, po prostu zwykły użytkownik, nie będzie sobie zawracać głowy czymś, co nie jest nic warte. Niestety, ale większość społeczeństwa nie jest wystarczająco wyedukowana w zakresie ekologii. A nawet jeśli takową wiedzę posiada, to i tak nie przejmuje się skutkami katastrofy klimatycznej, bowiem ta, będzie dotyczyć dopiero przyszłych pokoleń.
Należy więc wprowadzić odpowiednie regulacje prawne, które pozwolą na ekonomiczne przymuszenie ludzi do większej dbałości o środowisko naturalne. Dzięki temu możliwe będzie wdrożenie recyklingu opakowań plastikowych na o wiele większą skalę.

Czy nie lepiej zrezygnować z plastiku całkowicie?

Okazuje się, iż pełna rezygnacja z tworzywa sztucznego nie jest raczej możliwa. Po prostu wszelkiego rodzaju opakowania z PCR opartego o surowce wtórne, jak i te, wytwarzane z nowego plastiku, są po prostu zbyt wygodne i użytku i zbyt korzystne, aby z nich rezygnować. Przede wszystkim zapewniają one wyższy poziom zabezpieczenia na przykład płynnych produktów spożywczych, niż stosowane zamiennie butelki szklane. Jakiekolwiek uderzenia i inne zagrożenia mechaniczne, nie stwarzają takiego niebezpieczeństwa w przypadku butelek plastikowych co w przypadku butelek szklanych. Są one także o wiele lżejsze, dzięki czemu przy takim samym obciążeniu środka transportu, transportujemy więcej właściwego produktu niż jego opakowania.

Podsumowanie

Nie da się więc ukryć, iż recykling opakowań z tworzyw sztucznych, póki co jeszcze kuleje na świecie. Pozostaje jedna kmieć nadzieję, iż niebawem pojawią się stosowne regulacje, które pozwolą nam przetwarzać jeszcze więcej plastiku, aby jeszcze mniej trafiało go do środowiska.

Leave a Reply