Produkcja brykietu drzewnego.

Produkcja brykietu drzewnego.

Na chwilę obecną, produkcja brykietu drzewnego staje się coraz bardziej popularna. Wynika to przede wszystkim z faktu tego, iż musimy jak najszybciej przejść na inne technologie grzewcze. Musimy odejść od spalania węgla kamiennego w naszych przydomowych kotłowniach. Jego dalsze spalanie doprowadzi bowiem do katastrofy klimatycznej, a tego przecież nikt z nas nie chce. Dlatego też, produkcja brykietu drzewnego, może się tutaj okazać swego rodzaju zbawieniem, gdyż jest to materiał opałowy charakteryzujący się niskim poziomem emisji zanieczyszczeń. Można nawet powiedzieć, iż jest to odnawialne źródło energii.

Czy brykiet drzewny rzeczywiście jest ekologiczny?

Wiele osób uważa, iż wcale tak nie jest, bowiem podczas jego spalania, do atmosfery także wędrują pyły zawieszone, oraz dwutlenek węgla. Niemniej jednak, mamy tutaj do czynienia z o wiele mniejszymi ilościami CO2, niż w przypadku węgla, a nawet gazu ziemnego. Dodatkowo, pyły zawieszone także są w mniejszej ilości, niż w przypadku węgla. Poza tym, ostatecznie, podczas gdy my spalamy część brykietu drzewnego, dookoła nas, rośnie kolejny materiał. W przyszłości, drzewa zostaną ścięte, przetworzone na materiały budowlane, a z odpadów powstanie właśnie brykiet drzewny. Z drugiej strony na miejscach po wycięciu drzew, zostaną posadzone nowe drzewa.

Jednym słowem, można powiedzieć, iż produkcja brykietu drzewnego nie prowadzi do wylesiania terenów w naszym kraju. W zasadzie, to brykiet drzewny powstaje z odpadu z produkcji tartacznej i stolarskiej, a więc jest bardzo rozsądnym zagospodarowaniem wszelkiej maści wiórów, zrębków i trocin, w sensowny i logiczny sposób.

Jak przebiega produkcja brykietu drzewnego?

Sama produkcja brykietu drzewnego, jest procesem stosunkowo prostym. Odpowiednio wysuszony materiał wsadowy, czyli wspomniane już przez nas zrębki, trociny i wióry, trafiają na nowoczesne maszyny do brykietowania, czyli po prostu brykieciarki. Tam zaś pod wpływem dużej temperatury oraz wysokiego ciśnienia, są prasowane do postaci brykietów. W trakcie prasowania, z drewna wydziela się żywica, będąca zarazem naturalnym materiałem scalającym gotowe brykiety drzewne. Aby jednak produkcja brykietu drzewnego miała jakikolwiek sens, musimy zadbać o stworzenie odpowiednich, pozbawionych wilgoci warunków pracy.

Podsumowanie.

Trzeba tutaj więc zwrócić uwagę przede wszystkim na to, iż produkcja brykietu drzewnego, nie jest procesem specjalnie wymagającym. W zasadzie, to kluczową rolę odgrywają tutaj odpowiednie brykieciarki, oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury magazynowo produkcyjnej. Tak, aby proces produkcji odizolować i zabezpieczyć przed negatywnym wpływem wilgoci. Musimy bowiem pamiętać, iż wilgoć będzie największym zagrożeniem, na jakie może być narażona produkcja brykietu drzewnego. Izolacja, będzie odgrywać tutaj więc, kluczową rolę i warto zadbać o to, aby prawidłowo spełniała swoją funkcję.

Leave a Reply