Prawidłowe wykonanie pomieszczenia akumulatorowni.

Prawidłowe wykonanie pomieszczenia akumulatorowni.

Wszelkiego rodzaju obiekty magazynowe i produkcyjne, na których wykorzystywane będą na przykład wózki widłowe akumulatorowe, będą także posiadać odpowiednie stanowiska ładowania tychże akumulatorów. Tutaj zaś musimy pamiętać, iż w trakcie procesu ładowania baterii trakcyjnych może dochodzić do wydzielania trujących gazów takich jak chociażby siarkowodór. Jest to oczywistym zagrożeniem, z którym należy sobie poradzić, poprzez prawidłowe przygotowanie stanowisk ładowania, system wentylacji oraz detekcji wodoru. Tylko w taki sposób możliwe jest uniknięcie jakichkolwiek zagrożeń, czy to związanych z zatruciem otoczenia, czy też związanych z ryzykiem wybuchowym.

Prawidłowe przygotowanie pomieszczeń akumulatorowni.

Przeglądając nowoczesne projekty i realizacje akumulatorowni widzimy, jak często w przypadkach starych realizacji dochodzi do łamania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Brak jakiejkolwiek wentylacji, brak zabezpieczeń przed wydzielającym się kwasem, brak prawidłowego wysterowania systemu wentylacji, czy też brak systemu detekcji wodoru. Te czynniki przekładają się automatycznie na podwyższony poziom ryzyka związanego ze skażeniem otoczenia czy też wybuchu. Dlatego też, posiadając stanowiska ładowania baterii trakcyjnych na swoich obiektach, warto zdecydować się na dodatkowe inwestycje, związane z ich wyposażeniem i przygotowaniem w taki sposób, aby zminimalizować jakiekolwiek zagrożenia. W tym celu trzeba będzie przystosować je do obecnie obowiązujących wymagań, co pociąga za sobą pewne koszty. Niemniej jednak ich poniesienie będzie podnosić znacznie poziom bezpieczeństwa, a to, jak bardzo dobrze wiemy, w dłuższej perspektywie czasowe, przynosi konkretne korzyści.

Wyposażenie stanowiska akumulatorowni.

Przede wszystkim musimy tutaj od razu nadmienić, iż najlepszym rozwiązaniem w przypadku stanowisk ładowania baterii trakcyjnych, będzie wydzielenie osobnych pomieszczeń. Pozwoli to zapewnić skuteczną, ciągła wymianę powietrza w takich pomieszczeniach, co zminimalizuje ryzyko skażenia otoczenia oparami kwasu czy też ryzyko wybuchu poprzez nagromadzenie się, wydzielanego w procesie ładowania wodoru. Sam system wentylacji powinien być sprzęgnięty z systemem detekcji wodoru, aby w momencie wychwycenia nadmiernego jego stężenia, uruchomić pełną moc wentylacji pomieszczenia.

Do tego dochodzi jeszcze dodatkowe wyposażenie, czyli wszelkiego rodzaju podesty do ładowania, statywy na prostowniki, odpowiednia instalacja elektryczna z niezbędnymi zabezpieczeniami. Wszystkie te elementy powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie. w przeciwnym razie, będziemy mieć do czynienia z dużym zagrożeniem, zarówno w kwestii skażenia otoczenia, jak również w kwestii ryzyka wybuchowego. Jednym słowem, pomieszczenie akumulatorowni powinno być zrealizowane w oparciu o wszystkie istniejące w tym zakresie wytyczne, aby zagwarantować sobie maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa.

Leave a Reply