Odwadnianie igłofiltrami z zastosowaniem pomp tłokowych.

iglofiltry-ideaProwadzenie prac odwodnieniowych w terenie podmokłym, w którym mają być następnie realizowane prace budowlane, wymaga zastosowania sprzętu, pozwalającego nam na skuteczne obniżenie poziomu występującej w danym miejscu wody gruntowej. Najlepszym niewątpliwie rozwiązaniem w tym przypadku jest zastosowanie odpowiednio skonstruowanego systemu igłofiltrowego, który pozwala na wygodne przechwytywanie napływającej na teren prowadzenia prac wody gruntowej i odprowadzanie jej na bezpieczna odległość. Warto tutaj nieco bliżej przyjrzeć się kwestii wykorzystania systemów igłofiltrowych w takich przypadkach, w szczególności w połączeniu z pompami tłokowymi, zapewniającymi nieco lepsze warunki do odwadniania, niż tradycyjnie stosowane w tych przypadkach pompy wirowe.

Zasada działania instalacji igłofiltrowej.

Bardzo ważnym elementem będzie jednak poznanie podstawowych zasad działania instalacji igłofiltrowych, aby w pełni zrozumieć istotę zastosowania w tym przypadku pompy tłokowej. Cała instalacja igłofiltrowa składa się z agregatu pompowego, kolektora ssącego oraz z właściwych igłofiltrów.

  • Igłofiltry – to rury PVC zakończone odpowiednim perforowaniem, pozwalającym na zasysanie wody z gleby. Są one wprowadzane do gleby poprzez wpłukiwanie, następnie podłączane do kolektora ssącego. Ważne jest aby stosować się do zasady, żeby odległość pomiędzy poszczególnymi igłofiltrami nie przekraczała jednego metra, zaś głębokość wpłukiwania był o co najmniej pół metra większa niż głębokość planowanego prowadzenia robót ziemnych.
  • Kolektor ssący – to odpowiednio przygotowana rura o dość sporej średnicy, do której króćców, podłączane są igłofiltry w rzędzie. Kolektor ssący może składać się z wielu odcinków o różnych długościach, przy czym trzeba pamiętać, aby w jednym rzędzie nie znalazło się więcej igłofiltrów niż będzie w stanie obsłużyć agregat pompowy.
  • Agregat pompowy – serce całej instalacji, służące do wytworzenia podciśnienia, pozwalającego na zasysanie wody gruntowej. Każdy agregat przeznaczony do pracy z igłofiltrami z reguły jest precyzyjnie opisany w zakresie swojej wydajności, oraz maksymalnej ilości obsługiwanych igłofiltrów o ustalonej średnicy.

Zastosowanie pomp tłokowych.

Istotą zastosowania pompy tłokowej w instalacjach igłofiltrowych jest fakt, iż wysokość podnoszenia w jej przypadku jest stała i nie uzależniona od wydajności, z jaką pracuje pompa. Gwarantują one także bardzo wysoki poziom wytwarzanego podciśnienia, pozwalający na bardzo głębokie prowadzenie odwodnień. Do tego zapewniają nieduże zużycie paliwa, przez co też koszty eksploatacji znacznie spadają. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się tutaj obecnie holenderskie pompy tłokowe do igłofiltrów, czemu zresztą nie ma się co za bardzo dziwić. W końcu Holendrzy mają bardzo duże doświadczenie w zakresie walki z wodą, nabyte podczas wieloletniego wydzierania morzu skrawków lądu. Generalnie można powiedzieć, iż holenderskie pompy tłokowe będą w tym przypadku zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem pozwalającym nam na skuteczne prowadzenie prac odwodnieniowych w bardzo trudnych i wymagających warunkach.

Leave a Reply