Obowiązkowe ubezpieczenie rolne.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne dotyczy tych rolników, którzy, jako osoby fizyczne, prowadzą gospodarstwo rolne i rozliczają się przy pomocy podatku rolnego. Dodatkowo, musza one prowadzić gospodarstwo na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Jest to bardzo precyzyjnie zdefiniowane w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Jeśli więc kogoś interesują szczegóły w tym zakresie, to odsyłamy do tekstu ustawy (link na końcu artykułu). Generalnie, prowadząc gospodarstwo rolne i spełniając wymienione przesłanki, rolnik będzie podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenie rolne?

Czym jest obowiązkowe ubezpieczenie rolne?

Jest to nic innego, jak odgórnie ustalony nakaz wykupienia konkretnych polis ubezpieczenia. W skład obowiązkowych polis należy zaliczyć: ubezpieczenie OC rolnika, oraz ubezpieczenie zabudowań gospodarczych.

Wykupując obydwie polisy, rolnik spełnia nałożone na niego obowiązki ustawowe, a dodatkowo zapewnia sobie wysoki poziom bezpieczeństwa w razie wystąpienia różnych zdarzeń losowych, które w przypadku braku ubezpieczenia, mogłyby doprowadzić nawet do całkowitego bankructwa gospodarstwa.

Koszt wykupienia polisy OC rolnika.

Wielu rolników jest oburzonych nałożonym na nich obowiązkiem. Trzeba jednak sobie uczciwie powiedzieć, iż koszty wykupienia nie należą do najbardziej wygórowanych. W zamian zaś, dostają pełną ochronę w razie wyrządzenia szkód na rzecz osób trzecich. W ogólnym zakresie cena za ubezpieczenie OC rolnika z roku na rok będzie się zmieniać. Aczkolwiek jeszcze kilka lat temu, wykupienia OC dla gospodarstwa na Lubelszczyźnie o powierzchni 3,4 ha, wynosiło zaledwie 100 PLN rocznie. Jest to więc bardzo niewielki koszt w porównaniu do korzyści płynących z tytułu posiadania ubezpieczenia.

Co chroni ubezpieczenie OC rolnika?

Ważną kwestią jest tutaj także to, iż polisa OC gospodarstwa rolnego obejmuje ochroną także wszystkie pojazdy wolnobieżne, w trakcie pracy w polu czy też podczas dojazdu. Jeśli natomiast rolnik wykorzystywałby ciągnik do celów prywatnych, to obowiązany będzie do wykupienia standardowego OC komunikacyjnego, takiego samego jak w przypadku pojazdów samochodowych.

Podsumowanie.

Można więc powiedzieć, iż obowiązkowe ubezpieczenie rolne, jest bardzo korzystne z punktu widzenia rolników. Dzięki temu mogą oni ograniczyć konieczność wykupienia OC komunikacyjnego, jeśli posiadają już OC rolnika. Jest to więc korzystne rozwiązanie, mimo, iż w pewnym zakresie jest to obowiązkowe ubezpieczenie, przed którym nie ma odwrotu. W każdym jednak razie, warto nie szukać tutaj rozwiązań na około i próbować uniknąć opłacenia obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Za taki uchylanie się bowiem, grozić może nawet dość wysoka kara finansowa.

Leave a Reply