Modernizacja instalacji kanalizacyjnej.

uniqapompaKażdy system kanalizacji miejskiej, prędzej czy też później czekać będzie konieczność przeprowadzenia modernizacji czy też chociażby naprawy. Wymagać tego będzie przede wszystkim postęp, czy też wzrost zapotrzebowania na przesył ścieków miejskich. Trzeba tutaj jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż przeprowadzenie tego typu robót modernizacyjnych na działającej instalacji jest procesem stosunkowo wymagającym. Nie możemy przecież pozwolić sobie na wyłączenie jej z użytku, skoro do całej sieci podłączeni są mieszkańcy, którzy w razie czego, nie mają innej możliwości na pozbycie się ścieków.

W celu przeprowadzenia tego typu robót, niezbędne będą do zastosowania odpowiednie bypassy ściekowe, czyli rozwiązania pozwalające czasowo utrzymywać funkcjonalność całego systemu, z możliwością wyłączenia z użytku jego niektórych elementów.

Czym są bypassy ściekowe?

Bypassy ściekowe, to nic innego jak czasowo wykonywana instalacja kanalizacyjna prowadzona obok głównej, działającej instalacji, która podlega modernizacji, przebudowie czy też pracom naprawczym lub serwisowym. Z reguły będzie to odpowiednie orurowanie oraz niezbędne agregaty do ścieków, które będą realizować zadania instalacji kanalizacyjnej, podczas jej odłączenia na czas przeprowadzenia robót.

W zależności od wydajności całej instalacji, oraz zakresu prowadzonych robót modernizacyjnych, bypassy ściekowe, będą składać się z jednego agregatu, lub też całej ich baterii. W przypadku prowadzenia modernizacji całej przepompowni, konieczne będzie zastosowanie odpowiednio wydajnej baterii agregatów i niezbędnych rur przesyłowych, aby zagwarantować stabilną pracę kanalizacji na czas prowadzenia modernizacji.

Bardzo ważne będzie tutaj oczywiście także uwzględnienie strat przesyłowych. Czasami, w przypadku niedużych inwestycji modernizacyjnych, mogą się sprawdzić nawet zwykłe, pompy zatapialne do ścieków. Jednakże w przypadku robót o większym poziomie ingerencji w instalację kanalizacyjną, trzeba będzie sięgnąć po wspomniane już zestawy pomp ściekowych.

W ten sposób realizowane są wszelkiego rodzaju bypassy ściekowe, wykorzystywane podczas prac modernizacyjnych, czy też w razie jakichkolwiek innych przypadków, które wymagają czasowego wyłączenia z użytku określonej ilości pomp ściekowych, czy też nitek przesyłowej instalacji kanalizacyjnej.

Dobór odpowiednich rozwiązań.

Kwestią kluczową jest więc tutaj prawidłowe obliczenie zapotrzebowania na przesył czasowy, i dobór względem tej wartości odpowiednich rozwiązań do wykonania bypassu ściekowego. W przypadku nieprawidłowego wyboru rozwiązań, o zbyt małej wydajności, po prostu bypass nie wytrzyma i nie pozwoli na utrzymanie przepływności całej instalacji. Należy mieć tę kwestię zawsze na uwadze podczas przygotowywania bypassu ściekowego, aby ostatecznie wszystko mogło przebiegać zgodnie z założeniami i gwarantować nam prawidłowy przebieg robót modernizacyjnych na instalacji.

Leave a Reply