Geosiatka oraz jej zastosowanie.

Geosiatka oraz jej zastosowanie.

Geosiatka to specyficzny rodzaj materiału geosyntetycznego, wytwarzanego z pasm tworzyw sztucznych (poliestr, polietylen, polipropylen, włókno szklane) w układzie prostopadłym. Geosiatki znajdują bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie inżynieryjnym. Przede wszystkim, są one wykorzystywane w budownictwie drogowym i kolejowym ale nie tylko. Poza tym, trzeba podkreślić, iż występuje w kilku wariantach materiałowych oraz konstrukcyjnych (geosiatka jednokierunkowa i wielokierunkowa). Możliwe jest więc dopasowanie typu zastosowanej geosiatki do konkretnej realizacji i problemów geologicznych, w danej inwestycji występujących.

Czym charakteryzuje się geosiatka?

Przede wszystkim, prostopadły układ pasm, który zapewnia doskonałe właściwości przy współpracy geosiatki z kruszywem kamiennym czy też gruboziarnistym gruntem. Warstwy kruszywa oraz gruntu zazębiają się w strukturze geosiatki, dzięki czemu są odporne na przemieszczanie się. Wpływa to na skuteczną stabilizację warstw gruntu czy też warstw narzutów kamiennych oraz podbudowy z kruszywa kamiennego. W tym zakresie, kluczową kwestią jest prawidłowy dobór typu geosiatki i grubości jej oczek do ziarnistości gruntu czy też kruszywa. Tak aby nie dopuści do przenikania gruntu lub kruszywa przez strukturę geosiatki.

  • Wzmacnianie gruntu – w tym zakresie, geosiatka jest wykorzystywana głównie jako warstwa wzmacniająca grunty o słabej nośności. Jej zastosowanie pozwala zwiększyć nośność i ustabilizować grunt, co zabezpiecza go przed obciążeniami eksploatacyjnymi.
  • Stabilizacja warstw podbudowy – dzięki zastosowaniu geosiatki w tym zakresie, warstwy podbudowy drogowej są o wiele bardziej stabilne, nawet przy dużych obciążeniach eksploatacyjnych. Wpływa to na znaczne wydłużenie trwałości nawierzchni drogowej. Podbudowa nie ulega zapadaniu ani przesuwaniu czy też wypłukiwaniu.
  • Stabilizacja narzutów kamiennych – realizowane wzdłuż dróg, autostrad czy też linii kolejowych narzuty kamienne, muszą być odpowiednio wzmocnione, aby trzymały jednolitą strukturę. W tym zakresie, także swoje zastosowanie znajduje geosiatka. Jest to zarazem najbardziej widoczny obszar jej zastosowania. Wszyscy możemy to zauważyć jadąc samochodem po autostradach, szczególnie w terenie górzystym, gdzie bardzo często dla potrzeb trasy są realizowane przekopy we wzgórzach. Następnie, powstałe w wyniku przekopu skarpy, są wzmacniane za pomocą właśnie geosiatki.

Geosiatki jedno i wielokierunkowe

Wyróżnić możemy także geosiatki jednokierunkowe, oraz dwu i trzykierunkowe (wielokierunkowe). Geosiatki jednokierunkowe są odporne na rozciąganie w kierunku podłużnym oraz w pewnym zakresie na wydłużenie. Z kolei wielokierunkowe, wykazują odporność na rozciąganie w kierunku podłużnym ora poprzecznym przy zachowaniu niewielkiego wydłużenia.

Podsumowanie

Możemy więc powiedzieć, iż nowoczesna geosiatka, to bardzo dobry materiał geosyntetyczny, o szerokim zakresie zastosowania w budownictwie inżynieryjnym. Głównym obszarem jej wykorzystania będzie jednakże budownictwo drogowe i kolejowe, gdzie znajdziemy zdecydowanie najwięcej możliwości osiągnięcia korzyści, płynących z jej zastosowania.

Leave a Reply