Zastosowanie geokompozytów w budownictwie.

geokompozytyWśród wielu wykorzystywanych obecnie materiałów geosyntetycznych, jednymi z ciekawszych są tutaj bez wątpienia geokompozyty. Są to specjalne twory geosyntetyczne będące niejako połączeniem dwóch i więcej materiałów geosyntetycznych, celem wykorzystania ich zróżnicowanych właściwości. Oczywiście nie wszystkie geosyntetyki będą ze sobą się dobrze łączyć, niemniej jednak w zdecydowanej większości przypadków, ich łączenie jest jak najbardziej możliwe. Przyjrzyjmy się w takim razie temu zagadnieniu nieco bliżej, aby przekonać się, jak bardzo korzystne jest zastosowanie geokompozytów w budownictwie.

Podstawowe zastosowanie geokompozytów.

Przede wszystkim, trzeba tutaj powiedzieć, iż geokompozyty będą stosowane wszędzie tam, gdzie należy zazbroić oraz ustabilizować podłoże, niezależnie od rodzaju występujących naprężeń. Oczywiście w zależności od tych naprężeń, będziemy stosować zupełnie inne geokompozyty, przystosowane do konkretnych warunków geologicznych. Obecnie najbardziej popularne geokompozyty na rynku to:

  • Geokompozyty ROCK PEC – składające się z igłowanej geowłókniny polipropylenowej z włókien ciągłych, wzmocnionej włóknami poliestrowymi o wysokiej wytrzymałości. Tego typu geokompozyty charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz zdolnością odprowadzania wody. Stosowany do zbrojenia gruntów spoistych. Charakteryzują się także funkcją separacyjną wobec czego mogą być stosowane pomiędzy gruntem grubo i drobnoziarnistym.
  • Geokompozyty PGM-G – wykonane z mechanicznie wzmacnianej geowłókniny z włókien ciągłych ze 100% polipropylenu. Charakteryzują się dobrym poziomem wchłaniania warstwy bitumicznej. Ich zastosowanie to głównie redukcja dużych naprężeń, jak również wzmacnianie oraz uszczelnianie. Wykorzystywane do prac związanych z poszerzaniem pasa ruchu, czy też przy naprawie nawierzchni z płyt betonowych.

Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, iż zastosowanie geokompozytów w budownictwie raczej skierowane jest na budownictwo drogowe, choć można je wykorzystywać także w innych przypadkach.

Inne rozwiązania w zakresie wzmacniani struktury gruntu.

Poza geokompozytami, w pracach związanych ze wzmacnianiem struktury podłoża, możliwe jest zastosowanie także innych geosyntetyków. Bardzo często jest tutaj wykorzystywana geosiatka do wzmacniania. W tym przypadku, najczęściej zastosowanie znajdywać będą geosiatki firmy GLASSTECH, przeznaczone właśnie do budowy i remontu dróg. Ten typ geosiatki jest w tym przypadku idealnym materiałem zbrojeniowym nawierzchni asfaltowej, która dzięki temu staje się bardziej trwała i odporna na naprężenia wynikające z normalnej eksploatacji nawierzchni. Tego typu zbrojenie stosuje się pod warstwami asfaltowymi, przy czym należy pamiętać, iż wylewana na gorąco warstwa bitumiczna, będzie także wlewać się w strukturę geosiatki, dzięki czemu, sama nawierzchnia będzie prawidłowo zazbrojona, zaś warstwa ścieralna zachowa odpowiednią grubość.

Leave a Reply