Zastosowanie filtrów powietrza w warsztatach lakierniczych.

Filtr_kieszeniowyOsiągnięcie odpowiedniego poziomu jakości realizowanych prac w warsztatach lakierniczych, wymaga zastosowania odpowiedniej technologii, której głównym aspektem będzie utrzymanie wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, maksymalnie wysokiego poziomu czystości atmosfery. Musimy przecież pamiętać, iż powietrze zawiera bardzo wiele zanieczyszczeń lotnych pochodzenia zewnętrznego, które przedostając się do strefy roboczej, będą wywierać negatywny wpływ na jakość nakładanych warstw lakieru. Dlatego też, dobry system wentylacji z odpowiednio dobranymi filtrami kieszeniowymi, będzie tutaj jak najbardziej wskazanym rozwiązaniem.

System nawiewno wywiewny do warsztatu lakierniczego.

Jak już wspomnieliśmy, dobry system nawiewno wywiewny będzie w tym przypadku bardzo istotnym rozwiązaniem, zapewniającym nam oczyszczenie powietrza atmosferycznego, przed jego doprowadzeniem do wnętrza warsztatu. Stosując na wlocie powietrza, w jego czerpni, odpowiednio dobrane filtry kieszeniowe, będziemy w stanie przechwycić 2w granicach 80-90% zanieczyszczeń lotnych, stanowiących zagrożenie dla procesu lakierniczego. Oczywiście filtr kieszeniowy będzie podlegać okresowym wymianą, a co więcej, taki sam filtr, z tym że dopasowany do przechwytywanie lotnych zanieczyszczeń chemicznych, musimy zastosować na wylocie powietrza, aby wewnętrzne zanieczyszczenia powstające w procesie lakierniczym (mgiełka lakiernicza), nie przedostawały się na zewnątrz zanieczyszczając środowisko naturalne. Generalnie rzecz więc ujmując, system nawiewno wywiewny w tego typu warsztatach lakierniczych będzie elementem wręcz niezbędnym, bez którego trudno sobie będzie wyobrazić w ogóle możliwość skutecznego realizowania prac lakierniczych na wysokim poziomie jakościowym.

Dodatkowa filtracja wewnętrzna.

Oczywiście poza odpowiednią filtracją powietrza wprowadzanego i odprowadzanego z i do pomieszczeń lakierni przemysłowej, koniecznością będzie także skuteczne przechwytywanie unoszących się wewnątrz zanieczyszczeń, takich jak pył i kurz, które powstają już wewnątrz. Będą one podnoszone do góry poprzez przemieszczających się w warsztacie pracowników, czego niestety nie da się uniknąć. Najlepszym rozwiązaniem będą tutaj odpowiednio dobrane filtry podłogowe, jak również filtry ścienne i sufitowe, które są dostosowane do przechwytywania lotnych zanieczyszczeń osadowych wraz z mgiełką lakierniczą, celem zatrzymania ich i nie dopuszczenia do możliwości ich podnoszenia poprzez ruchy powietrza. jest to niezwykle ważne i istotne, abyśmy mogli ostatecznie osiągnąć perfekcyjne niemalże warunki do realizacji prac lakierniczych, bez jakichkolwiek utrudnień, które mogłyby skutecznie wpływać na ograniczenie jakości realizowanych w warsztacie usług. Jakby nie patrzeć, jakość realizowanych usług będzie tutaj kwestią zdecydowanie najważniejszą, toteż na tym aspekcie powinniśmy się skupić przede wszystkim.

Leave a Reply