Zapobieganie erozji gleby.

maty antyerozyjne polymatErozja gleby to naturalny proces, który w większości przypadków jest szalenie istotny dla prawidłowego funkcjonowania naszego świata. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach potrzebujemy go zminimalizować bądź też całkowicie uniknąć. Ma to miejsce na przykład w przypadku nasypów realizowanych wzdłuż nowo budowanych dróg, autostrad czy też linii kolejowych. W takich bowiem przypadkach zapobieganie erozji gleby na nasypach, będzie zabezpieczać całą infrastrukturę drogową. Spływająca wraz z opadami atmosferycznych gleba będzie zamulać systemy kanalizacyjne i utrudniać korzystanie z infrastruktury drogowej. Dlatego też, warto w takich przypadkach zastosować maty przeciwerozyjne, wzmacniające stabilizację terenu do czasu ukorzenienia się na nim naturalnej roślinności.

Dlaczego zapobieganie erozji gleby jest tak istotne?

Jak już wspomnieliśmy, chodzi tutaj o zabezpieczenie całej infrastruktury drogowej przed jej zamulaniem. Jeśli świeżo wykonany nasyp ziemny zostanie wystawiony na silne działanie warunków atmosferycznych, jego funkcjonalność zacznie być ograniczana. Silny wiatr, jak również opady deszczu, z czasem zaczną prowadzić do poważnych uszczerbków w konstrukcji nasypu.

Tutaj oczywiście najlepszym zabezpieczeniem przeciwerozyjnym jest naturalna roślinność, jednakże nie jest możliwe od samego początku jej ukorzenienie. Roślinność musi dostać odpowiedni czas, do prawidłowego ukorzenienia się. Zanim do tego dojdzie trzeba ją zabezpieczyć na nasypie. Właśnie w tym celu wykorzystywane są nowoczesne maty przeciwerozyjne, wzmacniające strukturę przypowierzchniową gleby. Z biegiem czasu, naturalna roślinność całkowicie się ukorzeni, i mata przeciwerozyjna przestanie pełnić swoją funkcjonalność. Dlatego też, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie mat biodegradowalnych, które po okresie pełnienia swoich funkcji, stają dodatkowym nawozem dla wzrastającej, już Ukorzenionej roślinności.

Rodzaje stosowanych mat antyerozyjnych.

maty z włókien kokosowychObecnie na rynku stosowane są przede wszystkim trzy, podstawowe typy mat przeciwerozyjnych. Każda z nich wykorzystywana jest w zależności od konkretnych potrzeb w danym zastosowaniu.

  • Maty Polymat – to trójwymiarowe maty wykonane ze wzmacnianych włókien polipropylenowych (PP). Ułatwiają szybkie zazielenienie się stromych skarp na brzegach rzek, w kanałach przeciwpowodziowych. Stosowane są także w przypadku konstrukcji z gruntów zbrojonych, oraz przypadku nasypów drogowych.
  • Mata kokosowa – to bardzo dobry materiał, zapewniający pełną biodegradację. Dzięki temu, po okresie eksploatacji, kiedy dojdzie już do pełnego ukorzenienia roślinności, mata kokosowa ulega rozkładowi, stanowiąc jednocześnie nawóz dla rosnącej roślinności.
  • Biowłóknina – mata wykonywana z odpadów bawełnianych i bawełnopodobnych. W jej wnętrzu umieszczone są wstępnie nasiona różnorodnych traw. Dzięki temu, wkomponowanie biowłókniny w zbocze pozwala nam zrezygnować z obsiewu. Dzięki temu tez, nasiona traw są bardziej zabezpieczone przed ewentualnym wypłukaniem czy też przez głodnym ptactwem.

Jak więc widzimy, wybór w tym zakresie jest stosunkowo szeroki. Wystarczy odpowiednio przeanalizować konkretną sytuację i dobrać odpowiednią matę przeciwerozyjną, aby osiągnąć zakładane wyniki pracy.

Leave a Reply