Wzmocnienie gruntu z wykorzystaniem geowłókniny.

geowłókninaWykorzystywanie geowłóknin do wzmacniania gruntu to jedno z najlepszych rozwiązań w wielu przypadkach. wynika to przede wszystkim z bardzo dobrych parametrów technicznych geowłóknin, które są wyjątkowo odporne na rozciąganie i inne obciążenia mechaniczne. Ich zastosowanie to jednak nie tylko wzmocnienie gruntu, ale także wiele innych przypadków, toteż warto zwrócić na ten materiał geosyntetyczny szczególną uwagę, gdyż pozwalać nam będzie na lepsze osiągnięcia w budowie dróg, autostrad, parkingów, czy też nawet lotnisk.

Właściwości geowłókniny.

Przede wszystkim, warto tutaj przyjrzeć się właściwościom, jakimi charakteryzują się geowłókniny, bowiem tym szczególnym przypadku musimy właśnie na te kwestie zwrócić szczególną uwagę. Tak więc geowłóknina do wzmacniania gruntu wykonana będzie z włókien polipropylenowych lub też poliestrowych, połączonych ze sobą termicznie w wyniku zgrzewania bądź też mechaniczne w wyniku przeszywania. Zapewnia to bardzo dobry poziom odporności na rozciąganie co podnosi poziom bezpieczeństwa materiału podczas jego wbudowywania. Charakteryzują się także doskonałymi wręcz właściwościami hydraulicznymi, dzięki czemu osiągają bardzo wysoki poziom długookresowej trwałości. Będziemy je mogli wykorzystać wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność rozprężenia nacisków konstrukcyjnych, mogących doprowadzić do uszkodzenia i deformacji całej konstrukcji. Generalnie rzecz biorąc, można nawet powiedzieć, iż wykorzystania geowłóknin będzie jak najbardziej korzystne w wielu konkretnych przypadkach toteż ich zastosowanie powinno być tutaj jak najbardziej istotne.

Zastosowanie geowłóknin.

Jeśli chodzi o kwestie zastosowania geowłóknin to przede wszystkim musimy tutaj wyróżnić budownictwo drogowe, gdzie będą one wykorzystywane do wzmacniania struktury nasypów tworzonych wzdłuż dróg i autostrad. geowłóknina będzie także znajdywać swoje zastosowanie jako materiał podłoża zapewniający izolację struktury podbudowy od reszty otoczenia. Następnie geowłókniny będą także służyć do wzmacniania struktury składowisk odpadów, co pozwala nam na skuteczne układanie kolejnych warstw odpadów i przesypywanie ich humusem. Generalnie rzecz ujmując, geowłókniny bardzo dobrze sprawdzają się także w przypadku zastosowania do wzmacniania stromych urwisk, brzegów rzecz i sztucznych zbiorników wodnych. Można więc powiedzieć, iż geowłókniny będą stosowane wszędzie tam, gdzie należy dokonać wzmocnienia struktury warstw gruntowych, i zabezpieczyć je przed na przykład osuwaniem się czy też przed przesiąkaniem wodą opadową lub gruntową. Z całą pewnością jest to materiał godny uwagi w budownictwie technicznym. Dzięki ich zastosowaniu będziemy mogli wydłużyć znacznie okres bezawaryjnej eksploatacji budowanych konstrukcji ziemnych i gruntowych, a to jak zawsze jest bardzo korzystne i warte poniesienia dodatkowych nakładów związanych z inwestycją w geowłókniny.

Leave a Reply