Wytwarzanie brykietu drzewnego z odpadów tartacznych.

brykieciarka_2Produkcja tartaczna generuje bardzo duże ilości odpadów, czyli wszelkiego rodzaju wiórów i trocin, które dotychczas raczej nie miały żadnego większego znaczenia. Po prostu brak było technologii ich sensownego zagospodarowania. Ostatnio jednak, w toku opracowywania coraz lepszych technologii grzewczych, coraz bardziej ekologicznych, opracowana została technologia brykietowania trocin i wiórów tartacznych, które ostatecznie przetworzony w brykiet drzewny nadają się idealnie do opalania naszych domów i mieszkań. Co najważniejsze, jest to materiał opałowy w pełni ekologoczny, pozwalający zagospodarować nam wytwarzane odpady i nie zanieczyszczający podczas spalania środowiska w taki sam sposób, jak to ma miejsce w przypadku spalania paliw kopalnych.

Proces brykietowania.

Samo brykietowanie jest tutaj procesem stosunkowo złożonym, aczkolwiek niezbyt trudnym do przeprowadzenia. Przede wszystkim, kluczowym warunkiem do osiągnięcia dobrej jakości brykietu drzewnego, jest zapewnienie sobie niskiego poziomu wilgotności materiału wsadowego. Wióry i trociny używane do produkcji nie powinny być wilgotne w większym niż 10% zakresie. Jest to bardzo ważne, bowiem brykietowanie przebiega w odpowiedniej maszynie gdzie pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia, w toku prasowania wiórów, wyciskana jest z nich naturalna żywica, będąca tutaj idealnym lepiszczem do brykietów. Nadmierna ilość wody mogłaby znacznie osłabić w tym przypadku wiązania brykietów, a co za tym idzie, nie byłby to tak dobry materiał opałowy. Bardzo ważne jest także to, aby gotowy brykiet przechowywać w suchych pomieszczeniach, gdzie nie będzie miał możliwości nawilgnięcia, a najlepiej jeśli jeszcze będzie mógł tam przeschnąć. Generalnie rzecz więc ujmując, brykietowanie powinno odbywać się w warunkach suchych, tak samo jak składowanie materiału wsadowego i gotowego już brykietu.

Spalanie brykietu.

Samo spalanie brykietu przebiega w sposób zbliżony do spalania drewna opałowego, aczkolwiek tutaj mamy do czynienia z większą gęstością materiału, toteż i spalanie tej samej ilości metrów przestrzennych brykietu będzie po prostu wydłużone. Pozwala to nam ograniczyć przestrzeń magazynową, która w przypadku drewna zajmowałaby rzeczywiście bardzo dużo miejsca. Warto tutaj jeszcze wspomnieć tylko o kwestii tego, iż w przypadku brykietu o większym niż 10% poziomie wilgotności, warunki jego spalania ulegną znacznemu pogorszeniu. Chodzi tutaj o to, iż w pierwszej kolejności będziemy musieli zmarnować spore ilości energii cieplnej, na odparowanie wody zawartej w tym materiale, a co za tym idzie, stracimy energię. Bardzo istotną kwestią jest tutaj także to, iż w przypadku nadmiernych ilości pary wodnej, będzie ona się osadzać na ścianach pieców, kotłów i kominków, oraz przewodów kominowych, prowadząc do korodowania tych elementów, a to także przekładać się będzie na większe koszty poniesione przez nas, związane z wymianą skorodowanych elementów kotłowni.

Leave a Reply