Uwaga, ewaluacja w firmie!

analiza danych8Tak naprawdę podczas prowadzenia badań ewaluacyjnych w firmie nie powinien panować strach, a raczej radość i nadzieja na to, że wreszcie firma ?ruszy z kopyta? mówiąc językiem czysto kolokwialnym. Dlaczego? Otóż, wspomniane badania dają firmie szansę na błyskawiczne skorygowanie wszystkich istniejących błędów i niedociągnięć, dlatego też następnie przedsiębiorstwo, którego plan działania wolny jest już od wszelkich usterek, może nadal prowadzić swoją działalność. W znakomitej większości przypadków działalności firm i korporacji po przeprowadzeniu takich badań ewaluacyjnych ich prosperowanie znacznie się poprawia, bowiem biznes plan pozbawiony jest niedociągnięć, które wcześniej niszczyły cały efekt.

Do dzieła!

Aby w swojej firmie przeprowadzić badania ewaluacyjne należy najpierw do ich prowadzenia wyznaczyć jedną osobę bądź zespół osób, które będą się między sobą dobrze dogadywać i będą potrafiły się ze sobą porozumieć. Badania ewaluacyjne nie mogą być prowadzone przez ludzi, którzy nie znajdą wspólnego języka, bo choć czasami faktycznie aby znaleźć błędy w biznes planie firmy, czy w jakimkolwiek innym programie albo planie, trzeba się podzielić obowiązkami, to jednak w przypadku ewaluacji ważne jest to, by każda część pasowała do siebie dokładnie tak, jak dwie części układanki. Tylko wtedy badania ewaluacyjne mają jakikolwiek sens i tylko wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że zakończą się one sukcesem. Najlepiej zatem wyznaczyć jedną osobę do sprawowania pieczy nad przebiegiem badań, bowiem to ona sama najlepiej będzie wiedziała na jakim jest etapie, jakie błędy wychwyciła dotychczas i kiedy będzie można wprowadzać poprawki do planu.

Ewaluacja na różne sposoby

Badania ewaluacyjne mogą być prowadzone na różnorodne sposoby. Nie istnieje jeden konkretny sposób prowadzenia badań, bo w celu jak najbardziej rzetelnego zbadania jakiegoś projektu czy jakiejś polityki warto wykorzystywać różne metody badawcze. Wtedy wyniki badań są o wiele bardziej solidne i wiarygodne. A zatem proces ewaluacji może odbywać się na przykład podstawie analizy danych typu desk research. Osoby znające język angielski z łatwością odgadną, że chodzi w tym przypadku o pracę zza biurka, czyli analizowanie istniejących już danych bez konieczności zdobywania nowych. Inną metodą badawczą, na której może opierać się proces ewaluacji jest studium przypadku. Mowa tu o analizie jednego, szczególnego aspektu danego programu, projektu czy danej polityki i sporządzenie jej bardzo szczegółowego opisu wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów takiego stanu rzeczy. Jeszcze innym sposobem na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych jest przeprowadzanie ankiet telefonicznych albo za pośrednictwem Internetu. Oczywiście wybór konkretnego sposobu nie zawsze może należeć do osoby zajmującej się takimi badaniami, bo powinien on zależeć także od posiadanych materiałów. Niemniej jednak istnieje też możliwość połączenia kilku sposobów, by wyniki badań były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.

Leave a Reply