Ubezpieczenia rolnicze i obowiązek ich wykupienia.

Ubezpieczenia rolnicze i obowiązek ich wykupienia.

Prowadząc gospodarstwo rolne, musimy liczyć się nie tylko z ciężką pracą, ale również z obowiązkami prawnymi. Chodzi tutaj oczywiście o przestrzeganie wytycznych krajowych oraz europejskich w zakresie produkcji rolnej. Do tego dochodzą podatki i obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Szczególnie właśnie obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze budzą największe wątpliwości. Nie każdy z rolników dokładnie wie, czy podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia czy też nie. Dlatego też dziś będziemy zajmować się tą kwestią. Wyjaśnimy, jak to wygląda z prawnego punktu widzenia. Którzy z rolników będą musieli wykupić odpowiednie pakiety ubezpieczenia, oraz jakie pakiety trzeba wykupić, aby wywiązać się z ustawowych obowiązków w tym zakresie.

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze?

W zgodzie z zapisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych nie każde gospodarstwo będzie podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Tylko te, które będą spełniać poniższe wytyczne:

  • Rolnik jest osobą fizyczną samodzielnie prowadzącą gospodarstwo rolne (zatrudniani pracownicy nie są w tym zakresie istotni)
  • Rolnik rozlicza się ze swoich dochodów podatkiem rolnym – przynajmniej w jakiejś części
  • Gospodarstwo rolne obejmuje obszar co najmniej 1 ha upraw rolnych.

Tak więc, gospodarstwa nie spełniające którejkolwiek z powyższych przesłanek, nie podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Co oczywiście nie oznacza iż z ubezpieczeń skorzystać nie mogą. Będzie to dla nich jednak tylko i wyłącznie dobrowolne ubezpieczenie. Rolnicy spełniający wszystkie trzy przesłanki, będą musieli wykupić obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze w pełnym zakresie.

Jakie polisy należy wykupić spełniając ustawowe przesłanki?

Bardzo ważne jest tuta także to, aby wykupić właściwe polisy ubezpieczenia rolniczego. W tym zakresie trzeba będzie kupić następujące dwie polisy:

  • Ubezpieczenie OC rolnika – zapewniające ochronę gospodarstwa w sytuacjach, kiedy wyrządzane są szkody na rzecz osób trzecich. Tutaj z reguły wystarczające jest nawet najtańsze ubezpieczenie OC rolnika.
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarskich – czyli forma zabezpieczenia gospodarstwa na wypadek zdarzeń losowych w wyniku których dochodzi do strat w zabudowaniach gospodarskich. Chodzi o wydarzenia takie jak powodzie, pożary, uderzenia piorunów, itp.

Podsumowanie

Poza wyszczególnionymi ubezpieczeniami, są oczywiście jeszcze inne. Niemniej jednak dotyczą innych sytuacji. Jedne z nich to na przykład ubezpieczenie upraw. Należy je wykupić jedynie w sytuacji korzystania z dopłat bezpośrednich. W takich okolicznościach, należy ubezpieczyć co najmniej 50% upraw rolnych. Trzeba jednakże podkreślić, iż to właśnie obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze będą w tym przypadku zdecydowanie najważniejsze.

Leave a Reply