Lakiernictwo przemysłowe a zagadnienia związane z jakością.

Filtr_kieszeniowyJakość zadań realizowanych przez warsztaty i zakłady lakiernicze jest w największym zakresie uzależniona od umiejętnego zastosowania systemów filtracji powietrza doprowadzanego do wnętrza pomieszczeń lakierniczych. Chodzi tutaj głównie o to, aby powietrze to było w jak największym zakresie pozbawione zamieszczeń lotnych takich jak pył i kurz, bowiem będą one wywierać negatywny wpływ zarówno na sam komfort pracy jak i na jakość wykonywanych powłok lakierniczych. Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej kwestii, aby znaleźć efektywne sposoby podnoszenia jakości procesu lakierniczego poprzez efektywną filtrację powietrza.