Drzwi Kraków

Reklama w telewizji i prasie jest najlepszym sposobem na promocję. Docierają do szerokiego grona odbiorców a ciekawie nakręcony spot reklamowy może wzbudzić zainteresowanie wśród jej odbiorców mimo nasilającej się do nich niechęci wśród ludzi. Niestety wiąże się to z dużymi kosztami jakie musi ponieść firma decydując się na takie rozwiązanie. Reklama telewizyjna jest najdroższym z instrumentów promocyjnych.