Szkodliwe gryzonie oraz ich zwalczanie.

deratyzacja_3Zwalczanie wszelkiego rodzaju szkodliwych gryzoni, występujących w pobliżu ludzkich siedzib to bardzo poważna kwestia, bowiem większość z nich stanowi faktycznie bardzo poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Przede wszystkim mamy tutaj na myśli myszy oraz szczury, czyli szkodniki, które nie tylko wchodzą do naszych do naszych domów, aby wyszukać nasze zapasy żywności, ale także dodatkowo potrafią poczynić wiele innych szkód. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej kwestii ich szkodliwości, oraz określimy najskuteczniejsze metody ich zwalczania, aby mieć pełną świadomość tego, jakie kroki należy przedsięwziąć, aby skutecznie się ich pozbyć z naszego otoczenia.

Szkodliwość szczurów oraz myszy.

Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, iż myszy oraz szczury, stanowią o wiele większe zagrożenie, niż może nam się wydawać. Wielu z nas myśli, iż są to po prostu gryzonie żywiące się resztkami z naszych stołów, co nie do końca jest prawdą. Oczywiście, że najczęściej myszy i szczury w miastach można spotkać właśnie na śmietniskach, ale to tylko i wyłącznie z racji tego, iż maja tam najłatwiejszy dostęp do pożywienia. Niemniej jednak gryzonie te o wiele lepiej czują się zjadając nasze zapasy żywności, toteż bardzo często będą robić eskapady do naszych domów, spiżarni, piwnic, magazynów, i tam szukać pożywienia, bardzo często zakładając w ich pobliżu swoje kolonie. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, iż podczas żerowania wszędzie pozostawiają swoje odchody, a tym samym roznoszą choroby zakaźne i zarazki, które następnie będą stanowić poważne zagrożenie dla nas samych. Jednym słowem w sytuacji stwierdzenia występowania myszy lub szczurów w naszym bezpośrednim sąsiedztwie konieczna do przeprowadzenia będzie profesjonalna deratyzacja, czyli zwalczanie gryzoni przy pomocy różnorodnych metod.

Metody przeprowadzania deratyzacji.

Bardzo istotną kwestią w tym przypadku, będzie prawidłowy dobór metody przeprowadzania deratyzacji, bowiem od tego zależna będzie skuteczność całej akcji. Należy wziąć pod uwagę zarówno uwarunkowania terenowe jak i rodzaj oraz liczebność występującej populacji. Wśród najczęściej spotykanych metod przeprowadzania deratyzacji należy wyróżnić:

  • Metody pokarmowe – podłożenie odpowiednio dobranej trutki o działaniu natychmiastowym bądź opóźnionym, w celu doprowadzenia do wybicia całej populacji.
  • Metody mechaniczne – zastosowanie różnorodnych pułapek w celu złapania bądź też automatycznego wybicia gryzoni

Trzeba tutaj jednak pamiętać iż profesjonalnie przeprowadzona deratyzacja Bielsko Biała będzie jednym z lepszych rozwiązań, szczególnie jeśli chcemy się szkodników pozbyć szybko i skuteczne. Próby samodzielnego zwalczania na przykład szczurów mogą się skończyć bardzo źle, gdyż w niektórych przypadkach, szczury mogą przejawiać sporą skłonności do agresji wobec człowieka. Jednym słowem, lepiej całe zadanie powierzyć specjalistom, którzy skutecznie przeprowadzą deratyzację.

Leave a Reply