Odwodnienia w budownictwie i ich prawidłowa realizacja.

Odwodnienia w budownictwie i ich prawidłowa realizacja.

Wszelkiego rodzaju odwodnienia w budownictwie, realizowane będą przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby prace związane z odwadnianiem realizowane były sprawnie, szybko i z maksymalną wydajnością. Tak, aby zagwarantować możliwość osiągnięcia jak najlepszych efektów realizacji poszczególnych prac. Najczęściej będziemy zaś mierzyć się z dwoma przypadkami odwadniania w budownictwie. Będą to sytuacje nagle zalanych wykopów budowlanych, oraz prowadzenia prac w terenie podmokłym, o zbyt wysokim poziomie wody gruntowej. W każdym z tych przypadkach, odwodnienia w budownictwie, będą realizowane z zastosowaniem innych rozwiązań technologicznych.

Jak dzielimy odwodnienia w budownictwie?

Tak jak już wspomnieliśmy, będziemy tutaj mieć do czynienia z dwoma sytuacjami, w których będziemy stosować inne rozwiązania. Warto sobie o tym powiedzieć nieco więcej, aby mieć podstawowe pojęcie w tym zakresie. Aby skutecznie dobierać rozwiązanie do odwadniania, w zależności od konkretnej sytuacji, z jaką przyjdzie nam się mierzyć na placu budowy.

  • Zalane wykopy budowlane – najczęściej w przypadku intensywnych i nagłych opadów atmosferycznych, aczkolwiek przyczyną może być także uszkodzenie linii wodociągowej lub kanalizacyjnych. W takich sytuacjach, zastosowanie znajdują klasyczne pompy zatapialne. Pozwalają na skuteczne odwadnianie wykopów bez konieczności stosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
  • Wysoki poziom wody gruntowej, teren podmokły – realizacja prac w trudnym terenie, lub w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników i cieków wodnych. zagrożeniem jest woda napływająca na teren objęty robotami budowlanymi. Może ona podmywać brzegi wykopów budowlanych a tym samym prowadzić do zawalenia się wykopów. Tutaj stosowane jest odwadniania igłofiltrami, które gwarantują przechwytywanie wody gruntowej przed jej napływem na teren objęty robotami budowlanymi.

Można więc powiedzieć, iż odwodnienia w budownictwie, będziemy dzielić na dwa przypadki. Z całą pewnością uda się wyszczególnić ich więcej, jednakże są one rzadko spotykane, toteż niekoniecznie trzeba sobie nimi zaprzątać głowę.

Jaki sprzęt stosowany będzie w przypadku odwadniania igłofiltrami?

W powyższym akapicie powiedzieliśmy już sobie, iż podstawowe odwodnienia w budownictwie, będą realizowane przy pomocy klasycznych pomp zatapialnych. Jednakże jeśli chodzi o obniżanie poziomu wody gruntowej, trzeba będzie wykorzystać instalacje igłofiltrowe. Jest to instalacja pompowa, w skład której wchodzą: agregaty spalinowe do odwodnień, kolektory ssawne, oraz właściwe igłofiltry.

Igłofiltry są z jednej strony wpuszczone do gruntu na ustaloną wcześniej głębokość zaś z drugiej podłączone do kolektorów ssawnych. Te z kolei połączone są w jedną linię, aby łączyć ze sobą około 50 igłofiltrów. Ostatecznie, kolektor ssawny jest podłączony do spalinowego agregaty pompowego, który zapewnia wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Dzięki temu, woda napływająca na teren objęty robotami, jest przechwycona przed zatopione w gruncie igłofiltry, przetransportowana do agregaty pompowego, a następnie przetłoczona na bezpieczną z punktu widzenia robót budowlanych odległość.

Podsumowanie

Jednym słowem, trzeba tutaj podkreślić, iż odwodnienia w budownictwie mogą być realizowane na różne sposoby, z czego dwa opisane przez nas powyżej są najczęściej spotykanymi przypadkami. Umiejętne dobranie technologii odwadniania do zaistniałej sytuacji, będzie zaś zapewniać maksymalny poziom efektywności przeprowadzanych prac odwodnieniowych.

Leave a Reply