Odwodnienia budowlane z bliska

em_agregat do deszczowniW przemyśle budowlanym bardzo często zachodzi potrzeba przeprowadzenia odwadniania, co ma miejsce na przykład w przypadku kiedy prace zimne maja być prowadzone w terenie podmokłym, lub też w sytuacjach, kiedy w wyniku nagłych i bardzo intensywnych opadów atmosferycznych doszło do zalania wykopów budowlanych. Są to sytuacje w których koniecznością będzie przeprowadzenie odwadniania za pośrednictwem odpowiednio dobranych urządzeń. Można tutaj wykorzystać zarówno nowoczesne instalacje igłofiltrowe, jak i popularno i tradycyjnie już stosowane pompy zatapialne. Zobaczmy więc w jakich przypadkach można będzie zastosować konkretne rozwiązanie oraz jak będzie przebiegać proces odwadniania w konkretnych sytuacjach. 

Odwadnianie terenów podmokłych.

W przypadku terenów podmokłych w których mają być prowadzone prace budowlane, bardzo rozsądnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie igłofiltrów, czyli specjalnych rur wpłukanych w glebę na odpowiednią głębokość, za pośrednictwem których woda zalegająca w glebie będzie odsysana i odprowadzana na bezpieczna odległość. Tutaj koniecznym będzie zastosowanie odpowiedniej pompy wysokiej wydajności, która podłączona do kolektora ssąca będzie za jego pośrednictwem odbierać wodę zasysaną przez igłofiltry. Jest to rozwiązaniem bardzo efektywnym i wydajnym, wobec czego bardzo wielu przedsiębiorców budowlanych decyduje się na jego zastosowanie właśnie w przypadkach kiedy odwadnianie będzie miało charakter ciągły, gdyż woda w terenie podmokłym pojawia się przez wzgląd na zbyt wysoki poziom wody gruntowej. Tutaj nie wystarczy więc jednorazowe odprowadzenie wody, gdyż ta i tak będzie znów pojawiać się w miejscu prowadzenia prac. Trzeba będzie więc zamontować odpowiednią instalację igłofiltrową aby efektywnie i skutecznie odsysać wodę gruntową przez cały czas prowadzenia robót ziemnych.

Zalane wykopy budowlane.

W przypadku zaś kiedy wykopy prowadzone są w miejscu zupełnie suchym, zaś do ich zalania doszło wskutek uszkodzenia linii wodociągowej, lub też w wyniku opadów atmosferycznych, można będzie zastosować odpowiednie pompy zatapialne, których zadaniem będzie wypompowanie wody zalegającej w wykopach, po której to czynności możliwe będzie przystąpienie do kontynuacji prac.

Podsumowanie

Reasumując można tutaj powiedzieć iż odwodnienia w budownictwie realizowane są nader często, zaś w przypadku kiedy zachodzi potrzeba zastosowania któregoś z tych rozwiązań, warto dokładnie przeanalizować całą sytuację aby wybrać rozwiązanie najlepsze i najbardziej optymalne. Warto tutaj na przykład przejrzeć jakiekolwiek dostępne w sieci zdjęcia odwodnień aby upewnić się że dane rozwiązanie będzie stosowane w podobnych przypadkach, co ma za zadanie zapewnić nam możliwość efektywnego i bardzo skutecznego przeprowadzenia prac odwodnieniowych w konkretnym przypadku.

Leave a Reply