Odwodnienia budowlane i stosowane w tym zakresie rozwiązania.

Odwodnienia budowlane i stosowane w tym zakresie rozwiązania.

Na chwilę obecną, odwodnienia budowlane mogą być realizowane przy zastosowaniu różnych rozwiązań technologicznych. Każde z nich będzie się sprawdzać w zupełnie innych okolicznościach. W przypadku odwadniania jednorazowego, najczęściej stosowane są wszelkiego rodzaju pompy zatapialne do wody brudnej. W przypadku odwodnień stałych, koniecznością staje się zastosowania zestawów igłofiltrowych, pozwalających na przechwytywanie napływającej wody gruntowej. Każde z tych rozwiązań jest skuteczne w określonym zakresie przypadków, toteż koniecznie należy posiadać podstawową wiedzę o tym, które z nich w konkretnej sytuacji należy wykorzystać.

Jak realizowane są odwodnienia budowlane?

Tak jak już wspomnieliśmy, odwodnienia budowlane mogą być realizowane na różne sposoby. Uzależnione to będzie od konkretnej sytuacji.

  • Odwadnianie przy wykorzystaniu pomp zatapialnych – wykorzystywane w przypadku kiedy należy osuszyć wykopy budowlane, zalane poprzez nagłe opady atmosferyczne, bądź też w wyniku uszkodzenia linii wodociągowych lub kanalizacyjnych.
  • Odwadnianie przy wykorzystaniu zestawów igłofiltrowych – wykorzystywane w przypadku, kiedy woda w wykopach pojawia się samoczynnie. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy roboty ziemne będą prowadzone w terenie podmokłym, bądź też w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników bądź cieków wodnych.

Pierwszy przypadek będzie zdarzać się zdecydowanie najczęściej. Większość firm budowlanych, zajmujących się budową domów, ogrodzeń, czy też brukarstwem, w ciągu swojej pracy styka się z takimi przypadkami wręcz notorycznie. Drugi przypadek jest zdecydowanie rzadszy i stykać się z nim będą raczej firmy zajmujące się poważniejszymi inwestycjami. Chodzi tutaj o budowy dróg, linii kolejowych, mostów, czy też innych inwestycji inżynieryjnych.

Koszty wykorzystania poszczególnych technologii.

Musimy także pamiętać, iż odwodnienia budowlane w obydwu przypadkach będą wiązać się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. W przypadku pomp zatapialnych, nie będą to koszty zbyt wygórowane. Większość firm budowlanych posiada na swoim wyposażeniu odpowiednie pompy zatapialne, które mogą być w takich okolicznościach wykorzystywane. Jeśli jednak chodzi o odwodnienia z zastosowaniem igłofiltrów, jest to już sprawa bardziej poważna. Oczywiście duże przedsiębiorstwa, także posiadają zestawy igłofiltrowe na wyposażeniu. Niemniej jednak nie zawsze będą one wystarczające i trzeba będzie posiłkować się wypożyczaniem dodatkowych igłofiltrów i agregatów pompowych.

Wypożyczalnia pomp.

Trzeba tutaj więc zaznaczyć, iż wypożyczalnia pomp i igłofiltrów, będzie bardzo dobrym rozwiązaniem dla wielu firm budowlanych. Możliwość wypożyczenia niezbędne pompy zatapialnej czy też całego zestawu igłofiltrowego będzie na pewno sporą oszczędnością. W końcu ponoszone koszty z tytułu wypożyczenia będą diametralnie niższe, niż w przypadku zakupu tego typu urządzeń na własność. A bardzo często przecież jest tak, iż dane przedsiębiorstwo, potrzebuje zestawu igłofiltrowego jedynie raz w ciągu sezonu. Zakup w takich okolicznościach, kosztownego urządzenia na własność jest po prostu marnotrawieniem finansów firmy.

Leave a Reply