Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia rolników.

obowiązkowe ubezpieczenie rolneKażdy rolnik, który prowadzi gospodarstwo o powierzchni upraw przekraczającej jeden hektar, a jednocześnie jest osobą fizyczną, podlegającą opodatkowaniu podatkiem rolnym w całości lub przynajmniej w części, podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Gospodarstwa mniejsze, będą także mogły z tego typu ubezpieczeń skorzystać, ale na zasadzie dobrowolności. Poza tym, istnieją takie formy ubezpieczeń dla rolników, które każde gospodarstwo rolne powinno wykupić. Warto wiec poświęcić nieco więcej czasu, aby dowiedzieć się najważniejszych podstaw w tej kwestii.

Podstawa prawna.

Jako podstawę prawną w tym przypadku bierzemy Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, wraz z późniejszymi zmianami. Z niej dowiemy się dość precyzyjnie, którzy z rolników muszą ubezpieczenia wykupić, oraz w jakim zakresie i kiedy należy to zrobić.

Od kiedy obowiązek ubezpieczenia?

Spełniając podstawowe przesłanki zawarte w ustawie, rolnik musi dodatkowo ubezpieczyć swoje zabudowania gospodarcze, orz wykupić Policę OC rolnika. Co do zasady, ubezpieczenie należy wykupić najpóźniej w dniu objęcia gospodarstwa w posiadanie, niezależnie od faktu tego, na jakiej mocy prawnej weszło się w jego posiadanie.

Najważniejsze ubezpieczenia wyszczególnione w ustawie.

Tak jak już wspomnieliśmy, będziemy tutaj mieć do czynienia z obowiązkowym wykupienie dwóch polis ubezpieczenia, a będą to:

  • Ubezpieczenie OC rolnika – z którego można skorzystać, kiedy w ramach prowadzenia działalności rolnej, doszło do wyrządzenia strat na rzecz osób trzecich. Ubezpieczeniu podlega rolnik, jego rodzina, oraz wszyscy pracownicy wykonujący prace rolne na jego rzecz. W przypadku wystąpienia szkody na rzecz osób trzecich, to ubezpieczalnia zajmuje się wypłatą zadośćuczynienia.
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – niezbędne w przypadku sytuacji, w której dojdzie do poważnych strat w zabudowaniach gospodarczych w wyniku: gradobicia, tąpnięcia, huraganu, suszy, powodzi, podtopienia, a także sytuacji takie jak upadek statku powietrznego.

Wykupienie konkretnych polis pozostaje jednak w gestii rolnika. O ile spodziewać się można, iż to cena OC rolnika będzie odgrywać w przypadku pierwszym rolę najważniejszą, to już w przypadku drugim, będzie to kwestia raczej drugorzędna. Tutaj istotny jest zakres ubezpieczenia, oraz szczególne przypadki uwzględniające wypłatę odszkodowań.

W przypadku pozostałych rolników, nie spełniających przesłanek wspomnianej ustawy, będą to dobrowolne ubezpieczenie rolników. Po prostu mogą oni skorzystać z takiej formy ochrony ubezpieczeniowej, aczkolwiek nie są do tego zobligowania w świetle obowiązujących przepisów prawa. Poza tym trzeba także pamiętać o pozostałych formach ubezpieczenia, czyli ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, oraz ubezpieczenia upraw rolnych w przypadku korzystania z dopłat bezpośrednich.

Leave a Reply