Obowiązek wykupu ubezpieczenia przez rolników.

zbożeObowiązkowe ubezpieczenia dla rolników to bardzo dobre rozwiązanie, bowiem dzięki temu w przypadku kiedy dojdzie do jakichkolwiek wypadków, rolnik nie będzie musiał samodzielnie ponosić kosztów związanych z naprawą szkód, bowiem te kwestie przejmie za niego ubezpieczalnia. Mamy tutaj jednak do wyboru kilka rodzajów ubezpieczeń, przy czym warto pamiętać, iż od roku 2003 w życie weszła specjalna ustawa, precyzujące dokładne zasady i narzucająca na niektórych rolników obowiązkowe ubezpieczenie OC. W poniższych akapitach postaramy się przybliżyć nieco cały problem, oraz wskazać którzy z rolników będą musieli obowiązkowo wykupić pakiet ubezpieczenia OC, a którzy nie będą podlegać pod ten obowiązek. Zapraszamy więc serdecznie do lektury.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolnika, jak wynika z ustawy nakładane będzie tylko na tych gospodarzy, którzy prowadzą gospodarstwo o powierzchni przekraczające 1ha, zaś pozostali mogą z tego ubezpieczenia skorzystać dobrowolnie. Jest to bardzo dobry ubezpieczenia, bowiem w przypadku kiedy w czasie prowadzenia prac na roli, dojdzie do nieszczęśliwego wypadku w którym poszkodowane będą osoby trzecie, rolnik nie będzie musiał z własnej kieszeni pokrywać kosztów naprawy wyrządzonej szkody, czym zajmie się w jego ubezpieczalnia. Trzeba będzie jednak regularnie płacić składki, które jednakże nie należą tutaj do zbytnio wygórowanych, bowiem kwestii ponad 100 PLN w skali roku nie jest przecież niczym nadzwyczajnym. Ponadto, warto tutaj zwrócić także uwagę na fakt tego, iż ubezpieczeniu podlegać będzie zarówno najbliższa rodzina rolnika, wykonująca prace na roli, jak również wszyscy zatrudnieni u niego pracownicy, dzięki czemu ubezpieczenie jest bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Pozostałe ubezpieczenia dla rolników.

Gospodarstwo rolne podlegać może także innym ubezpieczeniom, aczkolwiek są już one w stu procentach dobrowolne, co jednak nie znaczy że powinny być przez rolników bagatelizowane, bowiem dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu, można spać spokojnie, nawet w przypadku poważniejszych katastrof, takich jak chociażby powódź. Ileż problemów mniej mieliby polscy rolnicy po roku 1997, kiedy to nasz kraj nawiedziła gigantyczna powódź, Gdyby mieli wykupione odpowiednie pakiety ubezpieczeniowe. Niestety większość z nich nie posiadała tego typu ubezpieczeń, przez co też ich gospodarstwa nie dość że zostały zniszczone w czasie powodzi to jeszcze sami rolnicy nie mieli odpowiednich środków na pokrycie kosztów odbudowy swoich budynków, oraz ponowne obsianie pól. Obecnie dzięki odpowiednio dobranej polisie ubezpieczeniowej, każdy z rolników może zabezpieczyć się przed tego typu zdarzeniami losowymi, w związku z czym, wartko z tego typu oferty skorzystać, i zabezpieczyć się odpowiednio na przyszłość.

Zapraszamy na stronę mojapolisa.net.pl gdzie można uzyskać więcej informacji na temat ubezpieczeń dla rolników.

Leave a Reply