Obowiązek ubezpieczenia gospodarstwa rolnego.

zielony-kolor-brązowyJednym z bardziej złożonych zagadnień związanych z prowadzenie gospodarstwa rolnego jest konieczność wykupienia odpowiednich polis ubezpieczeniowych, co bardzo precyzyjnie reguluje Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). W tekście ustawy znajdziemy wszystkie niezbędne w tym zakresie informacje, dzięki którym można się dowiedzieć, kto i w jakim zakresie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej tym kwestiom, aby mieć podstawową wiedzę w tym zakresie i wiedzieć, kiedy ubezpieczenie rolne będzie obowiązkiem a kiedy będzie kwestią w stu procentach dobrowolną.

Kto polega ustawie o obowiązkowych ubezpieczeniach rolniczych.

Aby podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym, należy spełnić kilka warunków. Rolnik musi w tym przypadku:

  • Prowadzić gospodarstwo rolne o powierzchni upraw przekraczającej jedne hektar
  • Musi w całości lub części opłacać podatek rolny

Gospodarstwa mniejsze, a także wszelkiego rodzaju spółki, spółdzielnie rolne, i inne podmioty, które podlegają ubezpieczeniom z innych tytułów, są w tym przypadku zwolnione z obowiązku ubezpieczenia rolnego w myśl ustawy.

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia rolnego, należy przede wszystkim wykupić Policę OC dla rolnika, jak i ubezpieczenie gospodarstwa rolnego. Polisa ubezpieczenia OC, będzie niezbędna w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń losowych, powstałych bezpośrednio w wyniku prowadzenia działalności rolnej, a w wyniku których szkody doznały osoby trzecie. Tutaj polisa będzie zabezpieczeniem finansowym rolnika na poczet wypłat zadośćuczynienia osobom poszkodowanym w tego typu wypadkach. Z drugiej zaś strony polisa ubezpieczenia rolniczego będzie obejmować pozostałe zdarzenia losowe związane przede wszystkim z działaniem sił natury, w wyniku których rolnik ponosi straty czy to w plonach (zniszczenie upraw), czy to w zabudowach gospodarczych i sprzęcie rolniczym. Oczywiście każda polisa będzie nieco inna w brzmieniu, kosztach i zakresie objęcia ubezpieczeniem, toteż warto dość wnikliwie przeanalizować kwestię tego, którą ofertę wybrać, aby czuć się w stu procentach bezpiecznym na każdym kroku prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Egzekwowanie obowiązku ubezpieczeń rolniczych.

Jeśli chodzi o egzekwowanie tego obowiązku, to przede wszystkim władze gminne powinny w tym zakresie przeprowadzać kontrolne i nakładać kary grzywny na rolników którzy takowego ubezpieczenia nie posiadają. Niemniej jednak obowiązek swoje, zaś rzeczywistość jest zupełnie inna. W praktyce, w wielu przypadkach rolnicy i tak nie wykupując obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, zaś władze gminne obowiązane to kontrolowania i przymuszania nie robią tego, z czysto prozaicznej obawy przed utratą elektoratu. Tak niestety kółko błędne się zamyka i rolnicy w dalszym ciągu pozostaną bez ubezpieczeń w razie jakichkolwiek zdarzeń losowych. Można więc powiedzieć, iż obowiązkowe ubezpieczenie rolników jest w swoim zakresie całkiem rozsądną i przemyślaną inicjatywą rządową, niemniej jednak ze względu na wieloletnie zaniedbania w tym sektorze gospodarki krajowej, w dalszym ciągu mamy do czynienia z pewnym poziomem zacofania i chęci zaoszczędzenia paru złotych, kosztem ewentualnego, przyszłego bankructwa całego gospodarstwa. No, ale polski rolnik w takich sytuacjach będzie potem płakać i biadolić, żeby rząd mu pomógł uratować gospodarstwo przed zamknięciem.

Leave a Reply