Obowiązek ubezpieczenia dla rolników.

Obowiązek ubezpieczenia dla rolników.

Prowadząc gospodarstwo rolne należy koniecznie zwrócić uwagę na obowiązek ubezpieczenia dla rolników. Jest to bardzo ważna kwestia, której musimy poświęcić stosunkowo sporo czasu. Musimy dokładnie sprawdzić, w jakich okolicznościach, wykupienie polisy OC oraz ubezpieczenia zabudowań gospodarczych jest obowiązkowe. Jeśli bowiem nie wykupimy wspomnianych ubezpieczeń mimo ciążącego na nas, takowego obowiązku, może się to skończyć nawet karą wysokiej grzywny. Dla tego też, warto sprawdzić, kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia dla rolników, oraz jakie ubezpieczenia należy wykupić w takich sytuacjach.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia dla rolników?

Musimy tutaj w pierwszej kolejności powiedzieć sobie o tym, kiedy faktycznie powstaje obowiązek ubezpieczenia dla rolników. Trzeba nam bowiem pamiętać, iż nie każdy rolnik będzie obowiązany do wykupienia konkretnych pakietów ubezpieczeniowych. O tym, którzy z rolników muszą się na to zdecydować, informuje w swoich zapisach, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku. W myśl jej zapisów, jeśli rolnik jest osobą fizyczną i przynajmniej w części rozlicza się przy pomocy podatku rolnego, a dodatkowo uprawia ziemię o powierzchni powyżej 1 ha, będzie podlegać pod obowiązek ubezpieczenia dla rolników.

Jeśli więc dany rolnik będzie podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze, trzeba koniecznie wykupić następujące pakiety ubezpieczenia rolniczego:

  • Ubezpieczenie OC dla rolnika,
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych.

W przypadku, kiedy rolnik podlega pod obowiązek ubezpieczenia dla rolników a jednak nie wykupi odpowiednich polis, może go czekać nawet kara stosunkowo wysokiej grzywny. Dlatego też, nie warto szukać tutaj jakichkolwiek prób obejścia przepisów. Tym bardziej, iż obowiązek ubezpieczenia dla rolników w rzeczywistości zapewnia im sporą korzyść.

Co daje rolnikowi wykupienie odpowiednich ubezpieczeń?

Wielu rolników ma błędne przekonanie, iż obowiązek ubezpieczenia dla rolników, to przede wszystkim sposób na wyciągnięcie z ich kieszenie dodatkowych pieniędzy. Nic bardziej mylnego. Sam pomysł wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia gospodarstw rolnych pojawił się zaraz po pamiętnej, niszczycielskiej powodzi z roku 1997. wtedy, w ciągu kilku zaledwie dni, żywioł pochłonął tysiące gospodarstw i setki tysięcy hektarów upraw rolnych. Większość gospodarstw nie była jednak ubezpieczenia, toteż trudno było odbudować powstałe zniszczenia. W tej sytuacji, trzeba było wyciągać fundusze z rezerw budżetowych. Aby więc zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości pojawił się obowiązek ubezpieczenia dla rolników, już w pięć lat po tamtych wydarzeniach.

Podsumowanie.

Należy więc powiedzieć, iż obowiązek ubezpieczenia dla rolników to bardzo korzystne rozwiązanie, zapewniające zabezpieczenie gospodarstw rolnych, szczególnie tych większych przed różnymi zdarzeniami losowymi. Jest to jednocześnie zabezpieczenie całego sektora rolnego w kraju, który pamiętną powódź w 1997 roku odczuł bardzo boleśnie. Dzięki obowiązkowym ubezpieczeniom gospodarstw rolnych, takie sytuacje, na pewno już się nie powtórzą.

Leave a Reply