Obmiary budowlane a ich precyzyjna realizacja.

dalmierz-laserowy_1Wstępny pomiar budowlany na placu budowy to bardzo ważny element pracy budowlanej, bowiem na podstawie wstępnych pomiarów przygotowywana jest także wycena dla klienta. Wobec tego też, na podstawie tych informacji będą obliczane koszty materiałowe i robocizny, a w każdym przypadku bardzo ważnym jest to, aby wstępne szacunki były jak najbardziej precyzyjne. Dlatego też, warto tutaj skorzystać z nowoczesnych, laserowych urządzeń pomiarowych, które pozwalają nam osiągnąć wyższy poziom precyzji dokonywanych pomiarów, na podstawie których następnie przygotowywane będą wyceny. Urządzenia, o których mowa, to przede wszystkim dalmierze laserowe oraz poziomice laserowe.

Użytkowanie dalmierzy laserowych.

Zdecydowanie najważniejszą z punktu widzenia szefa firmy budowlanej informacją w kwestii zastosowania dalmierzy laserowych jest tutaj to, iż urządzenia te pozwalają na sprawne wykonywanie pomiarów nawet jednej tylko osobie. Wprowadza to spore oszczędności w przedsiębiorstwach, bowiem nie trzeba wydzielać dwóch pracowników na pomiary. Tym bardziej, iż dalmierze laserowe marki PRO są wręcz banalne w obsłudze. Urządzenie to można obsługiwać z reki, bądź tez na statywie.

Aby dokonać pomiaru za pomocą dalmierza laserowego należy ustawić w punkcie, od którego chcemy dokonać pomiaru i skierować wydzielaną przez niego wiązkę światła laserowe na punkt, do którego chcemy dokonać pomiaru. Wiązka światła laserowego odbija się od punktu pomiarowego i wraca do czujnika w dalmierzu, zaś na podstawie czasu niezbędnego do przebycia tej drogi przez światło, obliczana jest odległość. bardzo ważnym jest tutaj także to, aby prawidłowo skalibrować punkt pomiarowy dalmierza. W dalmierzach marki PRO, możemy punkt pomiarowy ustawić na początku urządzenia, w jego środku bądź też na samym jego tyle. Wybieramy w zależności od tego, w jaki sposób dokonujemy pomiaru.

Jaki dalmierz laserowy kupić?

Oczywiście zakup dalmierzy laserowych będzie kwestia dość wymagającą, bowiem niestety nie wszystkie urządzenia są w tym przypadku tak samo dobre i precyzyjne. Zdecydowanie nie warto pozyskiwać urządzeń z najniższej półki cenowej, bowiem nie będą one w stanie zagwarantować nam wysokiego poziomu precyzji dokonywanych pomiarów. Urządzenia nowoczesne marki PRO, bez względu na to czy będzie to dalmierz laserowy czy też zwykła poziomica są w tym przypadku o wiele lepszym rozwiązaniem, bowiem przy nieco wyższej cenie ich zakupu oferują nam jednak wysoki poziom precyzji. Dalmierze marki PRO, oferują nam na przykład potrójny pomiar, polegający na tym, iż w trakcie jednego pomiaru przeprowadzane są trzy fizyczne pomiary, zaś podawany wynik jest średnią arytmetyczną tych pomiarów. Wynika to z fakt tego, na precyzje pomiaru wpływ mogą mieć chwilowe, lokalne warunki atmosferyczne, takie jak gęstość powietrza, temperatura, kierunek i siła wiatru. Przeprowadzenie trzech pomiarów i uśrednienie wyników, obniża tutaj więc dość znacznie poziom błędy, a dzięki temu pomiary są jeszcze bardziej precyzyjne.

Leave a Reply