Magazynowanie zewnętrzne. Wady i zalety.

02W ciągu ostatnich dekad na rynku usług dla firm, pojawiła się bardzo dobra oferta zewnętrznych usług magazynowych. Przedsiębiorcy dysponujący większą powierzchnią magazynową, zaczęli wynajmować ją tym, którzy takowej nie posiadali, celem maksymalnego wykorzystania swoich magazynów. Zaczęli także pojawiać się przedsiębiorcy, którzy oferowali tylko i wyłącznie magazyny do wynajęcia wraz z pełną obsługą logistyczna tych magazynów. Dzięki tego typu usługom firmy nie muszą się zupełnie niczym przejmować, gdyż cały proces magazynowy organizowany jest przez zewnętrznego dostawcę, który dba o terminowość dostaw surowców produkcyjnych, jak i prawidłową wysyłkę gotowych produktów do odbiorców.

Zalety korzystania z zewnętrznych usług magazynowania.

Do zdecydowanie największych zalet korzystania z zewnętrznego magazynowania, trzeba tutaj zaliczyć oszczędzanie miejsca na własnych obiektach, które można będzie wykorzystać w celu chociażby poszerzenia własnej produkcji, czy tez zwiększenia jej wydajności. Warto tutaj jednak wiedzę w tym zakresie odpowiednio usystematyzować. Tak, więc poniżej prezentujemy listę najważniejszych zalet związanych z korzystaniem z zewnętrznych usług magazynowania.

  • Zwolnienie przestrzeni na własnych obiektach, którą można wykorzystać do poszerzenia produkcji czy też wydajności.
  • Przerzucenie odpowiedzialności za magazynowane towary na firmę oferującą outsourcing usług magazynowania.
  • Możliwość ograniczenia kosztów magazynowania do wykorzystywanej przestrzeni magazynowej. Firmy oferujące usługi magazynowania, pobierają opłaty tylko i wyłącznie za przestrzeń zajmowaną.
  • Możliwość skorzystania z pełnej obsługi logistycznej przedsiębiorstwa, przyjmowania, wydawania, transportu towarów i surowców, bez konieczności zaprzątania sobie tym głowy.

Widzimy więc, iż w większości przypadków będzie to rozwiązaniem wyjątkowo korzystnym, wobec czego też w większości przypadków warto z tego typu usług zewnętrznego magazynowania korzystać. Może się po prostu okazać, iż w danym przypadku będzie to opcją optymalną, pozwalająca na skuteczne wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni na swoich obiektach pod produkcję, zaś koszty związane z magazynowaniem zoptymalizować aby były jak najniższe.

Odpowiedni usługodawca.

Rzecz jasna trzeba będzie tutaj znaleźć jednakże odpowiedniego usługodawcy, który zagwarantuje nam odpowiednio bezpieczne warunki magazynowania towarów, a w przypadku specjalnych wymogów dotyczących magazynowania danego produktu bądź surowca, będzie w stanie je spełnić. Jest to bardzo ważne, bowiem w niektórych przypadkach może zajść konieczność przechowywania surowca na magazynach klimatyzowanych. Generalnie, można przyjąć założenie, iż rozwiązanie takie będzie tańsze nawet niż własny magazyn, bowiem tutaj cała hala magazynowa wraz z pracownikami będzie utrzymywana przez wielu klientów firmy, co oczywiście pozwoli na pełniejsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, a jednocześnie sprawi, iż każdy z nich, będzie ponosić zdecydowanie niższe koszty obsługi magazynowej.

Leave a Reply