Lakiernictwo przemysłowe a zagadnienia związane z jakością.

Filtr_kieszeniowyJakość zadań realizowanych przez warsztaty i zakłady lakiernicze jest w największym zakresie uzależniona od umiejętnego zastosowania systemów filtracji powietrza doprowadzanego do wnętrza pomieszczeń lakierniczych. Chodzi tutaj głównie o to, aby powietrze to było w jak największym zakresie pozbawione zamieszczeń lotnych takich jak pył i kurz, bowiem będą one wywierać negatywny wpływ zarówno na sam komfort pracy jak i na jakość wykonywanych powłok lakierniczych. Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej kwestii, aby znaleźć efektywne sposoby podnoszenia jakości procesu lakierniczego poprzez efektywną filtrację powietrza.

Wentylacja mechaniczna.

Pierwszym i najważniejszym elementem wywierającym wpływ na czystość atmosfery wewnętrznej będzie odpowiednio dobrany do kubatury wewnętrznej pomieszczeń przemysłowych, system wentylacji mechanicznej. Powinien on gwarantować odpowiedni poziom wymiany powietrza, określony w odrębnych przepisach BHP. Jednocześnie, system wentylacji powinien być wyposażony w odpowiedni dobrane filtry kieszeniowe, których zadaniem będzie przechwytywanie wszelkich zanieczyszczeń lotnych, zarówno w powietrze doprowadzanym do wnętrza, jak i w powietrzu odprowadzanym na zewnątrz. Im więcej zanieczyszczeń zewnętrznych zostanie przechwyconym na poziomie wentylacji, tym lepszy poziom czystości atmosfery wewnętrznej uda się nam osiągnąć, a co za tym idzie, możliwe będzie podniesienie jakości realizowanych powłok lakierniczych.

Wpływ zanieczyszczeń na jakość procesu lakierniczego.

Musimy tutaj pamiętać, iż wszystkie unoszące się wewnątrz pomieszczeń lakierniczych zanieczyszczenia, takie jak pył i kurz, w przypadku przedostania do przestrzeni roboczej, mogą mieszać się ze strumieniem roboczym lakieru, a następnie osadzać się na lakierowanych powierzchniach. Wpływać to będzie nie tylko na pogorszenie się estetyki wykonywanych powłok, ale także na ich trwałość i odporność. Dlatego też, filtracja powietrza jest tutaj kwestią wręcz niezbędna, jeśli chcemy osiągnąć wysoki poziom jakości realizowanych prac w procesie lakierniczym.

Dodatkowa filtracja zanieczyszczeń osadowych.

Warto tutaj także zwrócić uwagę na fakt, iż wiele zanieczyszczeń lotnych powstaje wewnątrz pomieszczeń lakierniczych. Kurz i pył generowany jest wszędzie toteż warto zastanowić się nad możliwością ich przechwytywania wewnątrz pomieszczeń przemysłowych. W tym celu powinnyśmy zastosować odpowiednie filtry podłogowe, czy też filtry ścienne lub sufitowe. Służą one do przechwytywania i wiązania wewnątrz swojej struktury wszystkich zanieczyszczeń osiadających na ścianach, podłogach oraz sufitach, zabezpieczając je przed podnoszeniem wskutek poruszania się ludzi i maszyn po przestrzeni obiektów przemysłowych. Będzie to dodatkowe podniesienie poziomy oczyszczania atmosfery wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, mające na celu osiąganie jeszcze lepszego poziomu efektywności pracy, jak również zagwarantowanie pracownikom odpowiednio komfortowych warunków do realizacji poszczególnych zadań w procesie lakierniczym.

Leave a Reply