Igłofiltry i ich zastosowanie w odwadnianiu terenów budowlanych.

iglofiltry-ideaRealizacja prac budowlanych w terenie podmokłym, o zbyt wysokim poziomie wody gruntowej, wymaga uprzedniego pozbycia się wody i zabezpieczenia terenu przed jej stałym napływem. W tym celu nie jest możliwe zastosowanie standardowych pomp zatapialnych do odwadniania, bowiem nie mamy tutaj wyraźnego zbiornika wodnego, z którego woda może być odessana. Tutaj konieczne jest zastosowanie instalacji igłofiltrowej, która pozwoli nam na odsysanie wody z gruntu i jej przepompowanie na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość. Obecnie, tego typu instalacje stosowane są praktycznie w każdym przypadku, kiedy podczas budowy dróg, autostrad, czy też torowisk, ze względu na koszty, należy przeciąć tereny podmokłe, torfowiska, zalewiska i inne bagna.

Jak działa odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów?

Odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów w swoim działaniu jest stosunkowo proste. Głównym założeniem jest wprowadzenie odpowiednich rur do gleby i odsysanie wody gruntowej zanim ta zdoła przedostać się na teren objęty pracami budowlanymi. W tym celu igłofiltry, czyli specjalnie przygotowane rury PCV zakończone perforowaniem, wprowadzane są do gruntu na głębokość co najmniej pół metra większą niż planowana głębokość prowadzenia robót ziemnych. W zależności od konkretnych sytuacji, stosowane są igłofiltry o grubości 32 mm lub 63 mm, czyli odpowiednio jednocalowe i dwucalowe.

Igłofiltry są podłączone w następnej kolejności do kolektorów ssących, które stanowią jakby rodzaj szyny, do której wpinamy wszystkie igłofiltry w danym ciągu. Kolektor z kolei jest podłączony do agregat pompowego, czyli urządzenia odpowiedzialnego za wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Po jego uruchomieniu, wytworzone podciśnienie będzie zasysać wodę gruntową poprzez perforowaną końcówkę igłofiltra i tłoczyć ja do agregatu, a stąd, wężami tłocznymi, na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.

Więcej informacji w zakresie odwadniania igłofiltrami, oraz ich pozyskiwania znaleźć można na stronie internetowej igłofiltry w Poznaniu.

Skąd wziąć zestaw igłofiltrowy do realizacji prac odwodnieniowych?

Oczywiście większość firm budowlanych nie będzie posiadać na swoim standardowym wyposażeniu zestawów igłofiltrowych. Są one stosunkowo kosztowne, a dla wielu firm nazbyt rzadko używane, aby był jakikolwiek sens i ekonomiczne uzasadnienie ich zakupu. W większości więc przypadków, tego typu instalacje igłofiltrowe będą wypożyczane na czas realizacji robót. Zdarza się też tak, iż główny wykonawca, zatrudnia firmę zewnętrzną do przeprowadzenia prac związanych z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu robót przed napływająca wodą gruntową. W zasadzie to ostatnie rozwiązanie jest w tym przypadku najbardziej optymalne i ostatnio stosowane zdecydowanie najczęściej. Pozwala po prostu zupełnie nie interesować się tematem odprowadzania wody gruntowej, bowiem zajmuje się tym zewnętrzna firma, a na całość robót jest podpisana stosowna umowa. Pozwala to przedsiębiorcy zająć się kwestią realizacji robót budowlanych, a nie skupiać się na temacie pozbywania się wody z terenu podmokłego. Z całą pewnością przyczynia się to też do wzrostu wydajności pracy tego typu firm.

Leave a Reply