Domowa instalacja elektryczna i jej bezpieczne użytkowanie.

Domowa instalacja elektryczna i jej bezpieczne użytkowanie.

Każda domowa instalacja elektryczna, powinna być regularnie sprawdzana pod kątem sprawności. Chodzi o to, aby codzienna eksploatacja elektryczności była w pełni bezpieczna. W końcu prąd elektryczny poza wszystkimi korzyściami, jakie nam zapewnia, jest też niebezpieczny. Dlatego też, nasza domowa instalacja elektryczna, powinna być zawsze sprawna. Wszystkie jej elementy muszą działać prawidłowo, aby jej eksploatacja nie stanowiła dla nas żadnego zagrożenia.

Na jakie zagrożenia narażona jest domowa instalacja elektryczna?

W tym przypadku, przede wszystkim będziemy mieć na myśli różnorodne uszkodzenia jej elementów. Wszelkiego rodzaju gniazdka oraz łączniki elektryczne, instalacyjne, mogą ulegać z czasem uszkodzeniom. Mogą one być powodowane długim okresem eksploatacji, bądź przez nas samych. Możemy po prosty przypadkowo wyrwać gniazdko ze ściany. Użytkowanie takiego gniazdka będzie już zagrożeniem, toteż powinniśmy natychmiast przeprowadzić odpowiednie naprawy, bądź wymianę gniazdka na nowe.

Musimy także mieć pewność, iż zastosowane w tablicy wyłączniki różnicowoprądowe pracują prawidłowo. Tego oczywiście samodzielnie nie sprawdzimy. Aby jednak mieć tego pewność, powinniśmy przynajmniej raz w roku przeprowadzić przegląd techniczny instalacji. Wykształcony elektryk z uprawnieniami SEP przy pomocy odpowiedniego miernika będzie w stanie wszystko sprawdzić w szybkim czasie. Ponadto, możemy też przeprowadzić sprawdzenie samodzielnie. Wyłącznik różnicowoprądowy jest wyposażony w przycisk testu oznaczony literą „T”. Przyciśnięcie tego przycisku powinno natychmiast wyzwolić wyłącznik. Jeśli tak się nie stanie należy wezwać elektryka, który dokona bardziej szczegółowego sprawdzenia stanu technicznego różnicówki i ewentualnie dokona jej wymiany na nową.

Takie podejście zapewni nam, iż nasza domowa instalacja elektryczna będzie w pełni bezpieczna dla codziennego użytkowania.

Dobór odpowiednich elementów instalacji.

Nie bez znaczenia jest w tym przypadku także to, z jakiego rodzaju elementów będzie zbudowana nasza domowa instalacja elektryczna. Jeśli zastosujemy podzespoły marnej jakości, to ich uszkodzenia będą wręcz nagminne. W tym przypadku lepiej jest wyłożyć nieco większe pieniądze na gniazdka, łączniki czy też bezpieczniki i róznicówki lepszej jakości. Pozwoli nam to osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa. Sprawić, iż domowa instalacja elektryczna nie będzie stanowić żadnego zagrożenia dla użytkowników.

Podsumowanie.

Musimy więc pamiętać, iż domowa instalacja elektryczna i jej bezpieczeństwo to ważna kwestia. Co istotne, za jej stan techniczny jesteśmy odpowiedzialni my sami. Dlatego też, to my powinniśmy zlecać przeprowadzenie wszystkich niezbędnych przeglądów technicznych. My powinniśmy regularnie sprawdzać stan techniczny gniazdek i łączników. Tak, abyśmy mieli pewność, iż nasza domowa instalacja elektryczna pracuje prawidłowo i nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dla pozostałych domowników.

Leave a Reply