Igłofiltry i ich zastosowanie w odwadnianiu terenów budowlanych.

iglofiltry-ideaRealizacja prac budowlanych w terenie podmokłym, o zbyt wysokim poziomie wody gruntowej, wymaga uprzedniego pozbycia się wody i zabezpieczenia terenu przed jej stałym napływem. W tym celu nie jest możliwe zastosowanie standardowych pomp zatapialnych do odwadniania, bowiem nie mamy tutaj wyraźnego zbiornika wodnego, z którego woda może być odessana. Tutaj konieczne jest zastosowanie instalacji igłofiltrowej, która pozwoli nam na odsysanie wody z gruntu i jej przepompowanie na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość. Obecnie, tego typu instalacje stosowane są praktycznie w każdym przypadku, kiedy podczas budowy dróg, autostrad, czy też torowisk, ze względu na koszty, należy przeciąć tereny podmokłe, torfowiska, zalewiska i inne bagna.

Motopompy przewoźne ze świadectwem dopuszczenia dla straży pożarnej.

s150-przyczepa z pompą dla straży pożarnejWykorzystanie motopomp w jednostkach straży pożarnej jest powszechne. Praktycznie każdy wóz bojowy wyposażony jest we własną motopompę przenośną. Dodatkowo produkowane są także motopompy montowane na przyczepach, które o wiele łatwiej jest transportować do akcji. Nie potrzeba bowiem tutaj ciągnąć wozu bojowego, a wystarczą małe wozy transportowo techniczne. Jednakże tego typu motopompy powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. Przyjrzyjmy się nieco bliżej kwestii zastosowania tego typu urządzeń w pożarnictwie oraz sprawdźmy, które motopompy będą sprawdzać się najlepiej.

Profesjonalne pompy do profesjonalnych zadań.

GEHO zd900-250pxRynek pomp do zadań specjalnych jest stosunkowo szeroki. Producenci starają się regularnie wdrażać innowacje technologiczne, które usprawnią ich pompy oraz agregaty pompowe, które dzięki temu staną się jeszcze bardziej pożądane przez wielu różnorodnych przedsiębiorców. Głównym kierunkiem będzie tutaj oczywiście branża budowlana i wydobywcza, gdzie przecież będziemy mieć zdecydowanie najczęściej do czynienia z koniecznością pompowania wody. Do tego dochodzi jeszcze branża gospodarki wodnej i ściekowej, gdzie także należy zagwarantować profesjonalne, wydajne i trwałe pompy oraz agregaty pompowe, pracujące w profesjonalnych przepompowniach wodnych i kanalizacyjnych.

Eksploatacja pomp zatapialnych w zróżnicowanych warunkach.

pompy zatapialne FlygtPompy zatapialne, to bardzo szeroko wykorzystywany rodzaj pomp, głównie ze względu na fakt, iż w większości przypadków są to urządzenia stosunkowo lekkie o dobrych parametrach wydajnościowych. Sprawdzają się zarówno w zastosowaniach dla budownictwa i rolnictwa, jak i w specyficznych przypadkach pożarnictwa, oraz branż gospodarki wodno kanalizacyjnej. Przede wszystkim jednak najczęściej wykorzystywane są w rolnictwie w systemach nawadniania, gdzie ich zadaniem jest dostarczanie wody do systemów nawadniających, oraz w przemyśle budowlanym, gdzie pełnią funkcje urządzeń odwadniających wykopy budowlane.

Typy pomp zatapialnych stosowanych w przemyśle.

Typy pomp zatapialnych stosowanych w przemyśle.

Pompy zatapialne, znajdują bardzo szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. W każdej branży jednakże będą wykorzystywane inne typy i rodzaje pomp, zarówno ze względu na wydajność, jak i materiały wykorzystane do konstrukcji pompy. Wynikać to będzie ze specyfiki każdej z branż gdzie będziemy mieć do czynienia z koniecznością pompowania różnych mediów, o różnorodnym składzie chemicznym. Przyjrzyjmy się zatem kilku przykładowym kwestiom i typom stosowanych w tych przypadkach pomp zatapialnych.

Własny zestaw igłofiltrowy dla firm budowlanych.

kl_instalacja igłofiltrowaW wielu przypadkach prowadzenia prac budowlanych, w szczególności zaś wykopów, koniecznością może się okazać zastosowanie odpowiedniego zestawu igłofiltrowego, który zagwarantuje odcięcie terenu objętego pracami od napływającej wody gruntowej, oraz osuszy go do tego stopnia, iż możliwe będzie prowadzenie na nim jakichkolwiek wykopów budowlanych. Zobaczmy jednak jak skompletować cały zestaw igłofiltrowy i które jego elementy będą w tym przypadku odgrywać zdecydowanie najbardziej istotna rolę. Które z nich są dla nas najważniejsze i przez wzgląd na ten fakt będziemy musieli na nie zwrócić największą ilość uwagi.