Budowa nowego domu jednorodzinnego.

instalacja kanalizacyjnaRozpoczęcie budowy nowego domu jednorodzinnego, zawsze będzie dla nas stosunkowo sporym wyzwaniem. Przede wszystkim od strony finansowej, bowiem trzeba tutaj wyłożyć stosunkowo spore pieniądze. Oczywiście można szukać pewnych oszczędności, na przykład decydując się na budowę systemem gospodarczym. Jednakże pewne koszty będą stałe i nie da się ich w żaden sposób uniknąć. Chodzi na przykład o instalacje kanalizacyjne, elektryczne, wodne czy też wentylacyjne. Tutaj po prostu koszt wykonania uzależniony będzie od długości poszczególnych instalacji. Koszty za metr bieżący, będą zawsze takie same. Warto więc się przyjrzeć tym zagadnieniom nieco bliżej, bowiem w pewnych okolicznościach, także tutaj można będzie osiągnąć pewne oszczędności.

Instalacje kanalizacyjne a oszczędności podczas budowy.

Jeśli weźmiemy pod uwagę instalacje kanalizacyjne i będziemy szukać różnych rozwiązań w zakresie oszczędności to trudno będzie tutaj cokolwiek znaleźć. Niemniej jednak można z góry, podczas samego już projektowania domu, zaplanować wszystko tak, aby cała instalacja zajmowała jak najmniej miejsca. Warto więc planować tak, aby pomieszczenia w których musi być prowadzona instalacja kanalizacyjna, czyli kuchnia i łazienka, były od strony frontowej, czyli tam, gdzie z reguły będzie przyłącze kanalizacyjne od drogi. Pozwoli nam to uniknąć stosunkowo sporych kosztów prowadzenia instalacji na drugi koniec budynku. Warto także przemyśleć kwestię tego, aby pomieszczenia te, znajdywały się bezpośrednio obok siebie, co także znacznie ułatwi montaż i ograniczy jego koszty.
Widzimy więc, iż instalacje kanalizacyjne można prowadzić w taki sposób, aby zagwarantować sobie możliwość pewnych oszczędności. Co prawda nie będą to jakieś wyjątkowo wielkie kwoty finansowe, jednakże każda oszczędność jest ważna. Pozwala nam bowiem na przeznaczenie pewnych funduszy na inne cele podczas budowy, co zawsze jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Pozostałe instalacje.

Oczywiście w przypadku pozostałych instalacji także będzie można poczynić pewne oszczędności. Jedyną trudnością będzie instalacja elektryczna. Tutaj bowiem trudno będzie znaleźć jakiekolwiek oszczędności związane z ograniczeniem długości przewodów. Po prostu każda instalacja elektryczna musi być prowadzona do każdego pomieszczenia. Można jednak tak planować, aby zaoszczędzić kilkadziesiąt metrów bieżących przewodów, co już poczyni spore oszczędności. Z instalacją wodną, będziemy znowu mieć taki sam przypadek jak z instalacją kanalizacyjną. Także możemy starannie wszystko rozplanować już na etapie projektowania domu, aby rur było jak najmniej.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc biorąc, zarówno instalacje kanalizacyjne, jak i wodne, pozwalają nam na stosunkowo spore oszczędności, realizowane głównie poprzez staranne przemyślenie projektu budynku. Poza tym, na samych materiałach i jakości wykonania nie warto tutaj oszczędzać, gdyż nie będzie w żadnym przypadku korzystne.

Leave a Reply